Yıldızname bugünkü astrolojinin daha çok Osmanlı döneminde kullanılan farklı ve gelişmiş bir yöntemidir. Yıldızname’ye Osmanlı’da müneccim başları bakardı. Müneccim başları Osmanlı saraylarında görev yapar sadece padişah ve yakınlarına yıldızname bakarlardı, hatta padişahlar aldıkları bir çok kararları bile müneccim başlarına danışırlardı. Yıldızname’ye doğum tarihiniz esas alınarak, bazı ebcet hesapları yapılarak bakılır. Bunun için de Yıldızname’ye bakacak kişinin çok iyi arapça ve ebcet bilmesi gerekir. Yıldızname’deki en ilginç olan durum sizin ve annenizin isimlerini oluşturan harflerin toplam değerinin doğum tarihinizi gösteriyor olmasıdır. Örneğin Ayşe kızı Fatma’ya Yıldızname bakılacaksa Ayşe ve Fatma isimlerini oluşturan harflerin tek tek rakamsal değerleri toplanır ve çıkan sonuç 12’ye bölünür ve böylece de burcunuz tespit edilir. Doğum tarihini net olarak bilenler için bu işleme gerek kalmadan da Yıldızname’ye bakılır.

 

Yıldızname ile eski alimlerin de yakından ilgilendiği bilinmekte hatta kendi el yazması bir çok eserlerini de şuan müzelerde ve sahaflarda bulmak mümkündür. Yıldızname’yi günümüzün astroloji bilimiyle eşleştirebiliriz. Her ne kadar bazı farklar varsa da temelde burçlar ve yıldızlarla uğraşır. Yıldızname adından da anlaşılacağı üzere Yıldız ve burçlarla uğraşan bir yorum şeklidir, ve özellikle Türk-İslam felsefesinde hayat bulmuş ve Osmanlılar döneminde çok geliştirilmiş ve yaşatılmıştır. Yıldıznamede insanların doğduklarından ölene dek başlarına gelenler ve gelecekler geçirebilecekleri kazalar hatalar iyi olaylar bellidir. Ayrıca insanların başlarına gelecek hastalıkların maddi yada manevi tedavi şekilleri belirtilmiştir. Maddi hastalıktan kastımız tıbbi rahatsızlıklardır. Bu tür hastalıklar için Yıldızname çeşitli otlar ve bitkilerden oluşan karışım yada macunlarla tedavi şekli önerir, ve işin şaşırtıcı yönü oldukça faydalı olur.anevi hastalıklardan kastımız ise kişinin ruhi durumu ile ilgilidir. Yani kişi mizacı dolayısıyla Nazara yatkın olur. Yada doğumunda bir illet ile birlikte doğmuş olur. Yada koyulan ismin kendisine iyi gelmediği olur. Cin ve Peri değmiş yada büyü yapılmış olur. Bu benzeri durumlarda da Yıldızname bir çözüm üretecektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir