Ak büyü, kara büyü, kırmızı büyü, voodoo büyüleri ve druid büyüleri başta olmak üzere bir çok büyü çeşidi vardır. Büyünün çeşidi yapılma amacına ve yapan kişiye göre değişir. Kuran-ı Kerim’de de anlatıldığı üzere büyü yapmayı Harut ve Marut ismindeki 2 melek insanlığa öğretmiştir. İlk büyüler Babil’de yapılmıştır ve bugüne kadar yapılan Arkeolojik kazılarda bir çok büyü ve büyü malzemesi bulunmuştur. Büyü genelde kötü amaçlar için cinlerin yardımıyla yapılır. Kulaktan dolma bilgilerle yada internetten alınan tariflerle büyü yapılmaz. Yapılsa bile tutmaz, çünkü büyü yapmak işinin ehli bir büyücünün işidir. Büyü cinlerin yardımıyla yapılır onun içinse büyü yapacak kişinin cinlere hükmedebilmesi gerekir. Büyü genelde İbranice, Aramice, Süryanice lisanlarla veya Melek Alfabesi olarak bilinen  Enokyan diliyle yapılır. Arapça, Farsça veya Persce yapılan büyülerde var fakat bunlar diğerlerine göre daha az tercih edilir.

 

Bazı büyü örnekleri

At Nalı Büyüsü Eski bir at nalının üstüne bazı tılsımların yazılmasıyla yapılan büyü aşk, sevgi ve muhabbet için yapılır. Söz konusu bu nal sürekli yanan bir ateşin içine bırakılır. Nal ateşte ısınıp kızarınca büyü yapılan kişi diğer kişiye karşı bir sıcaklık ve sevgi hissetmeye başlar. At nalı büyüsünün hak olanı ve hak olmayanı vardır. Bu yapılış amacına ve yapılan kişiye göre değişir. Örneğin birbirini seven fakat çeşitli nedenlerden dolayı ayrılmış bir çifti tekrar barıştırıp bir araya getirmek için yapılanı haktır, çünkü burada kasıt veya kötü bir amaç yoktur. Fakat çiftlerden biri seviyor diğeri sevmiyorsa bu büyünün yapılması haramdır.

 

Ölü Kemiği Büyüsü Eski bir mezardan alınan insan kemiği üzerine bazı tılsımların yazılmasıyla yapılır. Genelde kaval kemiği tercih edilir. Söz konusu bu büyünün etkisi mezara kadar sürer. Yani büyü yapılan kişinin ölüp mezara konmasına kadar etkisi devam eder. Bu büyüde ölü kemiğinin kullanılma amacıda zaten budur. Ölü kemiği büyüsü genelde aşk, sevgi veya büyü yapılan kişinin ölmesi için yapılır. Amaç her ne olursa olsun bu büyünün yapılması haramdır, çünkü kara büyü cinsinden bir büyüdür. Her şeyden önce mezarda yatan ölüyü rahatsız ederek kemiğinin alması asla kabul edilebilir bir anlayış değilidir.

 

Nohut Büyüsü 41 adet kara nohut ile yapılır. Her nohutun üstüne 7 İhlâs Suresi okunup üflenir. Daha sonra nohutlar içi sirke dolu bir kaba konur ve üzeri siyah bir bezle örtülür. Nohutlar şiştikçe büyü yapılan kişide büyünün etkisi görülmeye başlanır. Nohut büyüsü genelde aşk ve sevgi için yada büyü yapılan kişinin sidikliğini bağlamak için yapılır.

 

Sabun ve Saç Büyüsü Büyü yapılacak kişinin saçından bir kaç tel alınır. Bu saç teline bazı dualar okunarak 7 düğüm atılır. Daha sonra bu saçlar ölü yıkanan bir sabuna sarılır. Şeytani bazı isimler söylenerek sabunun üzerine 41 toplu iğne saplanır. Bütün bu işlemler bittikten sonra sabun yine aynı şeytani isimleri söyleyerek dipsiz bir kuyuya atılır. Söz konusu bu büyü ölümcül bir büyüdür. Sabun kuyuda eridikçe büyü yapılan kişide erir ve yatağa düşer.

 

Yukarıda bahsettiklerimiz binlerce büyü çeşidinden bir kaç örnekti. Büyü dünyanın her coğrafyasında yaygın olarak yapılmaktadır. Binlerce yıldır her dinde, her millette büyü var olmuş ve varlığını günümüze kadar sürdürmüştür. Kuran-ı Kerim başta olmak üzere 4 kutsal kitapta büyü ile ilgili bir çok ayetler vardır. Hz. Aişe’den rivayet edildiğine göre; Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’ede büyü yapılmıştır. Felak ve Nâs Sureleri Peygamberimize yapılan büyüden sonra indirilmiştir. Bazı büyülerin etkisi ölene kadar sürmektedir. Bazı büyüler ise belli aralıklarla yenilenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir