Eğlenceyi oyunu, çalgıyı ve şakalaşmayı severler. Kadınlara çok ilgi duyarlar. Heybet ve vakar sahibidirler. Herkese kendi dereceleriyle uygun muamelede bulunur ve latife ederler. Yeni elbise giymeyi, süslenmeyi yiyip içmeyi ve temizliği severler. Aşkta talihleri yoktur. Aşık oldukları kimselerden onlara hayır gelmez, şer gelir. Niyetleri saf olduğu cihetle, Allah cc onları her türlü bela ve musibetten korur. Kendi lokmalarını başkalarına yedirecek kadar cömerttirler. Yumuşak mizaçlı ve çok alıngandırlar. Hayatta istediklerini elde etmek için hiç durmadan çalışırlar. İzzeti nefis sahibidirler. Dünyalıklarından dolayı haset çok olur.

 

Fakat Biiznillahi Teala hepsine galip gelirler. Güzel yüzlü, temiz ve mütenasip vücutludurlar. Rızkları boldur. Her kimle münasebette bulunurlarsa bulunsunlar, onun tarafından sevilirler. Kendi işlerinde tembellik etseler bile, başkalarının işlerinde çalışkandırlar. Sırlarını saklamayı bilmezler. Her girdikleri işte azimleri sayesinde muvaffak olurlar. Konuşkan değillerdir. Ancak, bir kere de konuşmaya başladılar mı, susmak bilmezler. Evlendikleri zaman çok iyi bir eş olurlar. Fakat ara sıra tehlikeli maceralara da atılmaktan kaçınmazlar. Serinkanlıdırlar. Fakat onların bu durumlarına pek güvenilmez. Çünkü hiç beklenmedik bir zamanda hiddetlenebilirler. Doğum günlerinde yıldızlarının açılarına göre üç vasıfa ayrılırlar.

 

Birinci Vasıf ( 21 – 30 Nisan ) İyi huylu, güzel yüzlü, tatlı sözlüdürler. Şefkatlidirler ve izzeti nefislerine çok düşkündürler. Lüksten hoşlanırlar. Evlerinin lüksü için ellerinden geleni yaparlar. Hassas ve serinkanlı olurlar inşaatçılık ve madencilik çok başarılı olacakları işler arasındadır. Ayrıca çiftçilikte çok karlı olurlar. Fakat yapacakları her işte daima pratik bir yol ararlar. Diğer taraftan müzisyen, film artisti, öğretmen, muhasebeci, kitapçı ve terzi de olabilirler. Mavi, limon sarısı ve portakal rengi elbise giyerlerse mizaçları ile ahenk içinde olurlar. Parmaklarında zümrüt veya akik taşı yüzük taşımaları da uygun olur.

 

İkinci Vasıf ( 1 – 9 Mayıs ) Gözlerinde ekseriya sükûnet vardır. Konuşmaları çok düzgündür. Kadın ve erkek herkes tarafından çok sevilirler. Aşk hayatlarında da pek az güçlükle karşılaşırlar. Hangi mesleği seçerlerse seçsinler, o seçtikleri işte mutlaka muvaffak olurlar. Fakat pratik işleri daha çok severler. Ama onlar için en kazançlı işler nakliyecilik, ithalat, ihracat ve sıvı şeylerle ilgili her türlü işlerdir. Gırtlak ve bademcik hastalıklarına karşı istidatları vardır. Ayrıca kuşpalazı hastalığına yakalanmaları tehlikesi de vardır. Hayatta muvaffak olmaları için bir çok imkânları vardır. Fakat her şeyden önce bu imkânları nasıl değerlendireceklerini öğrenmeleri gerekir. Mavi, beyaz, açık sarı veya açık yeşil elbiseler giyecek olurlarsa, mizaçları tam bir ahenk içinde olurlar. Ayrıca mercan taşlı yüzük takmalarında da fayda vardır.

 

Üçüncü Vasıf ( 10 – 21 Mayıs ) Düzgün sözlü ve orta zekâlı olurlar. Mal ve para biriktirmeye düşkün olurlar ve fakat bunların muhafazasında pek umursamazdırlar. Ev ve aile hayatlarının huzurlu olmasını isterler. Fakat sevdiklerine kalplerindeki duyguları açıklamayı bilmezler. Bu hususta çok çekingendirler. Sevdikleri kadar, nefret etmesini de bilirler. Sıhhatleri umumiyetle iyidir. Ancak sıhhatlerini bozacak şeylerden kaçınmaları çok hayırlı olur. Çok değişik mesleklere merakları vardır. Fakat imalatçılık ve çiftçilik en uygun meslektir. Ayrıca bu erkeklerin cenaze levazımatçısı veya ölü yıkayıcısı oldukları bittecrübe görülmüştür. Ayrıca inşaatçılıkta da muvaffak olacakları şüphesizdir. Bu erkekler siyah, mavi veya kahverengi elbiseler giyecek olurlarsa, mizaçları ile ahenk içinde olurlar. Ayrıca, zümrüt veya aytaşı bulunan bir yüzük takmalarında da büyük fayda vardır.

 

Hayat ve Maişeti Küçüklükleri rahat ve refah içinde geçer. Orta yaşlarında zahmet ve meşakkat çekerler. İleri yaşları yine rahat ve bolluk içinde geçer.

 

Mal ve Ticareti Bu erkeklerin para kazanmaları için çok çalışmalarına lüzum yoktur. Çünkü miras yemek veya define bulmak ihtimali vardır. Diğer işlerinde de akıllarını kullanacak olurlarsa alınları terlemeden para kazanabilirler. Rızkları boldur. İşlerinde hayra nail olurlar. Hayatları boyunca geçim sıkıntısı çekmeden yaşarlar.

 

Kardeşleri Bu erkeklerin eğer kardeşleri varsa, onlar tarafından çok sevilirler. Mal ve servetlerini onlardan esirgemez. Ancak, erkek kardeş sahibi iseler, onlar yüzünden gam ve kedere düşebilir ve ayrıca onların münasebetsiz bir hareketiyle karşılaşabilirler.

 

Ana ve Baba Münasebeti Ana ve babalarına karşı saygılı ve mutlu olurlar. Onlara hizmet ve hürmette kusur etmezler. Onlar da aynı sevgi ve muhabbeti ana ve babalarından görürler.

 

Evlatları Erkek ve kız çocukları olur. Yalnız çocuklarının biri, kendisinden önce vefat eder. Bundan dolayı da elem ve yese kapılır çocuklarını çok severler.

 

Hastalık ve İlletleri Küçük yaşlarında sık sık hasta olurlar. Bir keresinde ölüm derecesinde hasta olurlar fakat Biiznillahi Teala kurtulurlar. Kuşpalazı, bademcik iltihabı ve gırtlak hastalıklarına karşı istidatlıdırlar. Ayrıca, baş ağrısı, bel ağrısı, kulunç ve kalp hastalıklarına yakalanmalarından da korkulur. Sık sık bal ile tereyağı yemeleri ve arasıra müshil almalarında fayda vardır. Tabiatları sevdavi olduğu için sık sık iç sıkıntısı çekmeleri ihtimal dâhilindedir. Etleri daima haşlama yemelerinde fayda vardır. Eğer bir Arabî ayın, bir cumartesi günü hastalanacak olurlarsa, bu hastalıktan vefat etmelerinden korkulur. Fakat böyle bir hastalık zamanında Tâhâ suresinin son iki ayetini okumaya devam ettikleri sürece fayda görürler.

 

Evlilik Hayatı Başından dört nikâh geçer. Ancak bu sayıya nişanlanma ve söz kesme de dâhildir. Bu erkekler genç yaşlarında kadınlara çok düşkün olurlar. Genç yaşlarında bir kadın yüzünden çok üzüntü çekmeleri muhtemeldir. Bu erkekler evlerine ve ailelerine çok bağlı olurlar. Fakat ilk eşlerini boşamaları ihtimali de vardır. Daha sonra evlenecekleri beyaz tenli ve göğsünde bir ben olan kadınla ölünceye kadar birlikte olurlar. Fakat bu arada kadınlarla gayrimeşru münasebetlerde bulunmaktan da geri kalmazlar. Ve bu münasebetleri yüzünden mal ve para kaybına uğrarlar.

 

Yolculukları Az seyahat ederler. En iyi kara yolculukları Cumartesi günü başlayıp Güney veya Batıya doğru olanlardır. Ancak, bu yolculuklara sabah erken saatte çıkması çok daha hayırlıdır. Deniz yolculuğu kara yolculuğundan daha hayırlıdır. Her deniz yolculuğu sonunda mutlaka hayır görürler.

 
İzzet ve İkbali Nereye giderlerse gitsinler, oralarda mevki sahibi kimselerden mutlaka izzet ve ikram görürler. Akıbetleri hayırdır. Ahir ömürlerinde bir mevki sahibinden çok fayda görürler. Yabancılar tarafından çok sevilirler fakat kendi akrabaları tarafından arzu ettikleri kadar sevilmezler. Akraba veya komşularından biri düşmanlık etmeye çalışır. Sarışın bir kadının şerrinden sakınmaları gerekir. Çünkü bu kadının sihir yapma ihtimali vardır.

 

Emel ve Arzuları İsteklerinde sebatkâr oldukları için isteklerinin umumuna nail olurlar. Dostlarından iyilik ve sevgi görürler. Akıbetleri çok hayırdır. Ancak çok dua etmeleri gerekir. Çünkü ümidiniz ancak Hak tandır.

 

Düşman ve Hasetçileri Akraba ve komşuları arasından düşmanı çoktur. Kime iyilik yaparlarsa onlardan kötülük görmeleri ihtimali vardır. Bunun için layık olmayan kişilere iyilik etmekten çekinmeleri yerinde olur. Sarışın bir karının büyü yapması ihtimali vardır. Fakat böyle bir kadının yapıp bir mezara gömdüğü sihirden Allah cc ın izniyle kurtulurlar. Bu erkekler, dost, ortak ve eş olarak tabiatı toprak olanları tercih etmelidirler. Tabiatı ateş olanlardan sakınmaları çok iyi olur. Bakır ve gümüş onlar için hayırlıdır. Firuze veya zümrüt taşlı bir yüzük kullanmaları da çok iyi olur. Sonbahar mevsiminde, bir Çarşamba günü, bir Zühre saatinde, sağ kollarından kan aldırmaları çok iyidir.

 
Yeni Ay gördükleri zaman bu kadın yüzüne bakacak olursa o ay kendileri için hayırlı ve mübarek olur. Bakla ve mercimek gibi şeyleri yemekten kaçınmalıdırlar. Bunlar, sevdavi mizaçlarını kuvvetlendirdiği için iç sıkıntılarını arttırırlar. Bir işlerinin olması için, herhangi bir kimseye müracaat edecekleri zaman Cuma günü sabah saatlerinde, ellerinde bir Zühre vefki olduğu halde müracaat edecek olurlarsa Biiznillahi Teala muratlarına ererler. Bu erkekler için en hayırlı gün cumartesidir. Herkes tarafından sevilmek ve her türlü kötülüklerden emin olmak isterlerse, temiz bir kâğıt üzerine safran, misk ve gülsuyu ile kendilerine ait yıldız saatinin mesud bir diliminde, yıldızlarının özel duasını yazdırıp, üzerlerinde taşımalıdırlar.

 

Er geç muratlarına ereceklerdir. Zalim ve düşmanlarının ellerinde kurtulup, onlara galip geleceklerdir. Onlara her kederden sonra sevinç ve sıkıntılı günlerden sonra rahat ve huzur dolu günler vardır. Saadet kendiliğinden gelecektir. Kendilerine yapılan hilelerden korkmasınlar. Allaha şükrediniz ki maksudunuza nail olasınız. Mevki sahibi kişilerden mutlaka fayda göreceksiniz. Yolculuk etmek istediğiniz zaman zarardan kokmayın, yola çıkın, yapacağınız işe başlayın, sonucu mutlaka iyi olacaktır.

 

Hayırlı günleri Cuma ve Pazartesi gecesidir. Uğurlu sayıları ikidir. İlkbahar mevsimi, Nisan ayı iyidir. Hayırlı saati Zühre saatidir.
Gümüş ve bakır madenleri ile firuze ve zümrüt taşları mizaçlarıyla ahenk içinde olmalarını sağlar. Karanfil kokusu kendilerini ferahlatır. Canları sıkıldığı zaman veya hasta oldukları zaman; Nişaburek, Saba, Acemaşiran ve Hüzzam makamında şarkılar dinleyecek olurlarsa çok faydasını görürler. Mimar, inşaatcı, muhasebeci, kitapçı, matbaacı, gazeteci, müzisyen, ressam, nakliyeci, ihracat ve ithalatçı ve artist olabilirler. Ayrıca sıvı maddelerle ilgili her türlü meslekte de muvaffak olabilirler.

 

İyi yapılmış her türlü yiyeceği severler. Sofralarının da çok iyi tertiplenmiş olmasını isterler. Et, balık, yumurta en çok beğendikleri yiyeceklerdir. Oburluklarını ancak iradeleri sayesinde önleyebilirler. Aksi halde mide rahatsızlıklarından kurtulamazlar. Ayrıca bu erkeklerin içkiye karşı da zaafları vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir