Cömert ve merhametlidirler. Büyüklerin ve mevki sahiplerinin yanında talihleri açıktır. Eğlenceyi ve ziyneti severler. Laubalidirler. Bazen fakir ve bazen de zengin olurlar. Tabiatın güzelliklerini severler. Dürüsttürler. Her şeye inanırlar. Bazen akıllıca ve bazen de akılsızca davranırlar. Sır saklamayı bilmezler. Kendi dertlerini olduğundan çok büyütürler. Kanun ve prensiplere uyarlar. Sakin görünmelerine rağmen, içleri devamlı olarak sıkıntılıdır. Dindardırlar. Evlerine ve kocalarına bağlıdırlar ama dikkatsiz bir ev kadınıdırlar. Doğum günlerinde yıldızlarının açılarına göre üç vasıfa ayrılırlar.

 

Birinci Vasıf ( 20 – 29 Şubat ) Müsrif olup ellerine geçen mal ve parayı olur olmaz yerlere harcarlar. Bunun için de bazen fakir bazen de zengin olurlar. Sıhhatleri umumiyetle iyidir. Fakat, göğüs ve karın hastalıklarına istidatlıdırlar. Soğuktan korunmaları iyi olur. Keyif verici ilaç ve içkilerden de çekinmeleri iyidir. Mavi, mor veya gri renkli elbiseler giyip, zebercet veya ay taşı bulunan bir yüzük taşırlarsa mizaçlarıyla tam bir ahenk içinde olurlar. Öğretmen, artist, yazar, ressam, işçi ve satıcı olabilirler. Ayrıca bunlara benzer işlerde de muvaffak olabilirler.

 

İkinci Vasıf ( 1 – 9 Mart ) Hakkı severler batıldan ikrah ederler. Şiir, mizah ve latife etmeyi severler, zevk ve sefaya meyillidirler. 45 yaşından sonra kesbi salah edip takva sahibi olurlar. Bir veya iki kere hacca gitmeleri mümkündür. Sıcak kanlı , sempatik ve hoşturlar. Sıhhatleri umumiyetle iyi olmakla beraber karın ve göğüs hastalıklarına istidatlıdırlar. Deniz yeşili, mor, mavi veya menekşe rengi elbiseler giyip, inci, yakut veya zefir taşlı yüzük takarlarsa mizaçlarıyla tam bir ahenk içinde olurlar. Din işlerinde başarılı olabilecekleri gibi, memur, avukat, hakim, doktor, öğretmen, ressam, artist ve işçi de olabilirler.

 

Üçüncü Vasıf ( 10 – 21 Mart ) Alış verişte bahtları açıktır. Erkekler tarafından çok sevilirler ama kadınlar tarafından sevilmezler. Gezmeyi severler. Daima huysuzdurlar. Münakaşa etmekten kaçınmaları iyi olur. Ciğer ve bağırsak hastalıklarına istidatlıdırlar. Ayrıca, safra kesesi ve baş dönmesinden de şikayet ederler . Soğuktan korunmaları iyi olur. Kırmızı, leylak rengi veya menekşe rengi elbiseler giyip kristal veya inci taşlı yüzük tararlarsa mizaçları ile tam bir ahenk içinde olurlar. Şair, ressam, dişçi, kadın berberi, yazar olabilecekleri gibi sıvı madde ticaretinde de başarılı olabilirler.

 

Hayat ve Maişeti Hayatları renkten renge geçer, maişetleri mutavassıttır. Sırlarını bazen saklarlar ve bezen de söylenmemesi gereken kimselere söylerler. Daima mütebessim ve mültefittirler. İyililik ettiklerinden ve dostlarından yana talihleri yoktur. Bazen neşeli bazen de üzüntülü olurlar.

 

Mal ve Ticareti Ellerinin emeği ile geçinirler. 30 veya 35 yaşlarında zaruret ve yoksulluğa düşerlerse de bu durum çok sürmez kurtulurlar. Sonra refaha erip nimet ve saadet içinde vefat ederler.

 

Kardeşleri Bir veya iki kardeşi olur. Aralarında muhabbet ve meveddet vardır. Kendisi kardeşlerine, kardeşleri de ona yardım eder. Bir birlerine çok hayırlı olurlar.

 

Ana ve baba Münasebeti Ana ve babaları tarafından çok sevilirler. Bazen araları açılır. Analarıyla pek geçinemezlerse de babalarıyla her zaman iyi geçinirler. Ellerine az miras geçer.

 

Evlatları Kadınların ekseri evladı kız olur. Onlardan pek zahmet çekerler. Onlar yüzünden başları derde girer. Bir erkek evladından çok hayır görür. Ekseri evladı kendisinden önce vefat eder.

 

Hastalık ve İlletleri Safraları çoktur. Kabızlığa istidatlıdırlar. Kalp ağrısından şikayet ederler. Sıcağa dayanamazlar. Göğüs ve karın hastalıklarına karşı da istidatlıdırlar. Sık sık müshil almalarında ve yaz aylarında da şerbet içmelerinde fayda vardır.

 

Evlilik Hayatı Erkekler indinde muteber oldukları için iki kocaya varmaları muhtemeldir. İki kere evlenecek olurlarsa, ikinci kocalarıyla ölünceye kadar birlikte yaşarlar. Ama kazandıkları serveti tüketip sıkıntı çekmeleri ihtimali vardır.

 

Korku ve Ölüm Tehlikesi 5, 6, 12, 20, 24, 37 ve 40 yaşlarında ölüm tehlikesi vardır. Bunları atlatırlarsa 80 yıl yaşarlar.

 

Yolculukları Çok seyahat ederler. En iyi yolculukları Salı günü başlayıp güneye ve doğuya doğru olanlarıdır. Kara yolculuğu deniz yolculuğundan iyidir. Yaz aylarında yaptıkları yolculuklarda zahmet çekerler kış aylarında yaptıkları yolculuklardan ise hayır görürler.

 

İzzet ve İkbali Büyükler tarafından sevilir. Ve her gittikleri yerde hürmet görürler. Devlet işlerinde muvaffak olurlar. Ayrıca mevki sahipleri indinde de sevgili, muhterem ve muazzezdirler. Ahbapları çoktur. Yüksek mevki sahibi bir zatla dost olur ve ondan çok yardım görürler.

 

Emel ve Arzuları Arzu ve emellerinde sebatkar olup, her isteklerine nail olurlar. Fakat acelecidirler. İsteklerinin çok çabuk gerçekleşmesini isterler. Bazen zengin bazen de fakir olurlar. Fakat 30 yaşından sonra kazançları artar.

 

Düşman ve Hasetçileri Düşmanlarının çoğu erkekler ve yakın akrabalarıdır. Ona hile ve kötülükler yaparlarsa da, hepsine galip gelir. Esmer tenli, orta boylu ve yüzünde bir eser olan kadından çekinmeleri iyi olur. Çünkü böyle bir kadın sihir yapıp eski bir mezara gömer ve onun kötülüğüne çalışır.

 

Tabiatı toprak olanlarla muvaffaktır. Tabiatı ateş olanlardan sakınmaları gerekir. Yeşil ve havai mavi renkli elbiseler uygundur. Madenleri kalay ve gümüştür. Uğurlu taşları da yeşil zümrüttür. Yeni ay gördükleri zaman beyaz benizli bir kadın yüzüne bakacak olurlarsa o ay kendilerine bayırlı olur. Hayırlı günleri Perşembe, hayırsız günleri Cumartesi ve Çarşamba gecesidir. Cumartesi günü başlayan bir hastalıktan vefat etmeleri muhtemeldir. Senede bir defa kan aldırmaları ve sık sık yıkanmaları faydalıdır. Yatarken başlarını kıble istikametine koyarlarsa rahat uyurlar. Dilekleri için perşembe sabahı müracaat ederlerse muvaffak olurlar.

 

İnsan ve cin şerrinden, nazardan ve sihirden emin ve mahfuz olup, herkes indinde muhterem olmak isterlerse mesud bir saatte, temiz bir kağıt üzerine misk, safran ve gülsuyu ile kendilerine ait yıldız saatinin mesud bir diliminde, yıldızlarının özel duasını yazdırıp üzerlerinde taşımalıdırlar. Usulüne uygun olarak bu duayı yazdırıp üzerinde taşıyan kadınlar Biiznillahi Teala çok faydasını görürler.

 

Canları sıkıldığı zaman Hüseyni, Acemaşiran veya Muhayyer makamlarındaki şarkılardan dinleyecek olurlarsa çok faydasını görürler. öğretmen, artist yazar, ressam, satıcı, memur, doktor, berber, avukat, hakim, sanatkar ve işçi olabilecekleri gibi din işlerinde de başarılı olabilirler. Yemek seçmezler ne bulurlarsa yerler. En çok et, sebze, meyve ve tatlıları severler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir