Vefk haneleri

Her vefkin haneleri, dılı, satır ve kuturları vardır. Bir vefkin dılı yada satır sayısı o vefkin kaçlı olduğunu gösterir. Örneğin 3 dılısı (kenarı) olan bir vefk 3’lü vefktir. Bir vefkin kaç haneli olduğunu anlamak için satır ile dılı sayıları çarpılır, çıkan sonuç o vefkin hane sayısıdır. Örneğin; 3 dılısı (kenarı) ve 3 satırı olan bir […]

Vefk için gerekli bilgiler

Vefkin yapılış kurallarını bilmek gerekir, bundan başka, burçlar, burçların özellikleri, uğurlu gün ve geceleri, birbirleri ile olan dostluk veya düşmanlıkları, burçların yönetici gezegenleri, gezegenlerin birbirleriyle olan dostluk ve düşmanlıkları, gezegen (yıldız) saatleri, gezegenlerin tütsüleri, günlerin ve gezegenlerin hizmetlilerinin isimleri ve vefkin derecelerinin hizmetlilerinin isimlerini bulma metotlarını da bilmek gerekmektedir. Bütün bilgiler gerektiği gibi doğru zamanda […]

Celcelutiye vefki

Celcelutiye vefki çok tesirli bir vefktir. Söz konusu bu vefk gümüş veya altın üzerine yazılır. (kolye yada plaka veya yüzük olabilir.) Eski havas alimleri el yazması eserlerinde ”Her kim Celcelutiye vefkini altın veya gümüş üzerine yazıp, taşır ise cümle maksuduna nail olur. Her isteği ve arzu eylediği eline geçer.” demektedirler. Celcelutiye vefkini, Topkapı Sarayı’nda sergilenen […]

Celcelutiye duası

Her türlü dilek ve hacet için okunan Celcelutiye duası sevgi, aşk ve muhabbet içinde okunan tesirli bir duadır. Celcelutiye duasının her hangi bir vakti…

isimlerin ebced değerleri

İsimlerin ebced değeri ve Arapça yazılışları vefk ilminde en önemli kurallardan biridir. Kişiye özel vefkler bu metotla yapılır. İşte isimlerin Arapça yazılışı ve ebced değerleri.

Vefk kaç günde etki eder

Hazırlanan vefkin kaç günde etki edeceği, vefkin amacına ve içeriğine göre değişir. Onun içinse vefki görüp okumadan kesin bir şey söylemek zordur, çünkü vefkin yüzlerce çeşidi vardır. Vefkler genelde Arapça olarak hazırlanır. Fakat İbranice, Aramice ve Süryanice başta olmak üzere değişik lisanlarda da vefkler yapılmaktadır. Bundan dolayıda vefkin kaç günde ve nasıl etki edeceği hazırlanış […]

Vefk neden tutmaz

Vefkin hazırlanmasından, uygulanmasına kadar olan süreç çok önemlidir. Eğer vefk usulüne uygun bir şekilde hazırlanır ve yine usulüne uygun olarak uygulanırsa kısa sürede sonuç alınır. Vefkin etki etme süresi, yapılma amacına ve yapılan vefkin içeriğine göre değişir. Her vefkin 8 ulvi 8’de süfli iş görenleri, yani hizmetçileri vardır. Kısacası her vefkin 16 bedensiz varlığı yani […]

Vefk nasıl yapılır

Vefk yapmanın bir çok çeşit kaideleri vardır. Ben size en çok kullanılan 5 kaidenin içindeki en basit yöntemi uygulamalı bir şekilde gösterceğim. Vefk Arapça harf ve rakamlarla yapılır, fakat herkesin kolayca anlayabilmesi için ben size Türkçe harf ve rakamlarla vefkin nasıl yapıldığını anlatacağım. Önce Arapça harf ve rakamları öğrenelim. Aşağıdaki tabloda Arapça harflerin Türkçe karşılığı […]

Unsurların vefkleri

4 Element yaşamın sürekliliğini sağlar. Bu elementler, toprak, ateş, hava ve sudur. Toprak, ateş, hava ve su grubu olmak üzere burçlarda 4 ayrı gruba ayrılır. Koç, Aslan ve Yay burcu ateş grubu, Boğa, Başak ve Oğlak burcu toprak grubu, İkizler, Terazi ve Kova burcu hava grubu, Yengeç, Akrep ve Balık burçları da su grubu burçlardır. […]

Aşk vefki

Havas ilminde Celb-i Muhabbet olarak bilinen vefkin günümüzdeki adı aşk vefkidir. Aşk vefki çeşitli nedenlerden dolayı ayrılmış çiftleri tekrar bir araya getirmek için yapılan bir vefktir. Aşk vefkinin bir çok çeşidi vardır. Bunların içinde en etkili olanı Yâ Câmi esmasıyla yapılan vefklerdir. Aşk vefki hazırlayacak kimse kesinlikle Arapça ve ebced bilmelidir. Aksi halde vefk hazırlanırken […]

Vefk ilmi nedir?

Vefk ilmi en az büyü tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. Kuran’ı Kerim’deki Bakara Suresi’nin 102. ayetinde de belirtildiği gibi insanlığa büyü yapmayı Hz. Süleyman döneminden önce Babil’de bulunan Harut ve Marut ismindeki 2 melek öğretmiştir. Bugün, Suriye, İran, Mısır, Fas, Cezayir ve İsrail gibi ülkelerde İbranice harflerle yazılmış çok eski vefkleri görmek mümkündür. Yahudilerde, Musevilerde ve […]

Vefk çeşitleri

Vefkte sağdan sola, yada yukarıda aşağıya kaç hane var ise vefk adını o hane sayısından alır. Örneğin; sağdan sola 3 hanesi olan bir vefke 3’lü vefk yada yukarıdan aşağıya 4 hanesi olan bir vefkede 4’lü vefk denir. Bunların yanı sıra Arapça, İbranice, Aramice ve Süryanice olmak üzere 4 lisanda da çok çeşitli vefkler vardır. Vefkin […]

Vefkin çalıştığını nasıl anlarız

Vefk ilmindeki önemli bir noktada vefkin kontrol edilmesidir, yani vefkin çalışıp, çalışmadığını anlamaktır. Kısaca bugün piyasaya çıkan bir araç bile test sürüşüne tabi tutulur. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi vefk hazırlandıktan sonra doğru olup olmadığı kontrol edilir, edilir ki, vefk amaca hizmet etsin. Aksi halde tek bir harf yada bir tek rakam yanlış yazılır ise […]

Vefk nasıl çizilir?

Vefk, dılı, satır, kutur, hane, orta hane gibi şekillerden oluşur. Vefkin hazırlanması kadar çizilmesi de önemlidir. Onun içinse Vefkin yazılacağı geometrik şeklin simetrik olması çok önemlidir. Vefk cetvel yardımıyla sağdan sola doğru, birbirini kesen doğru çizgilerle çizilir. Vefkin dılı ve satırları haneleri, hanelerde Vefki oluşturur. Vefk çizerken yukarıdan aşağıya doğru çizilen doğru çizgilerden meydana gelen […]

Gezegen günleri

Gezegen günleri vefk ilminde çok önemlidir. Vefk yapacak kişi hangi gün hangi gezegenin ve etkileri nelerdir?

Vefk malzemeleri

İslam Dini’nde alkol haram olduğu için Vefk yazarken mürekkep kullanılmaz, çünkü mürekkep alkol içeren kimyasal maddelerin bileşimiyle elde edilir. Bundan dolayıda Vefkler misk-i amber, sayran ve gül suyunun ezilmesiyle elde edilen alkol içermeyen bir mürekkeple yazılır. Bu mürekkep gramla satılır ve çok bahalıdır, her yerde de bulunmaz. Eğer Vefk kağıda yazılacaksa parşömen kağıt kullanılır. Vefk […]

Vefk nedir?

Vefk bir ismi veya ayeti yada bir sureyi oluşturan harflerin rakamsal karşılıklarının geometrik şekillerin içine yazılmasıyla oluşan bir çeşit manevi tablodur. Vefkin sözlük anlamı uyumdur. Bu adı vefkin sağdan sola, yukarıdan aşağıya yada bir köşeden diğer köşeye olan evlerindeki sayıların toplamının birbirine eşit olmasından almıştır.  Bir murabbada yani dörtgende uzunlamasına ve enlemesine birbirini kesen doğru […]

Ebced hesabı ile vefk

Vefk ilmin ana unsurlarından biride Ebced hesabıdır. Ebced bilmeyen biri vefk yapamaz. Ebced kelimeleri oluşturan harflerin rakamsal karşılığını bulma yöntemidir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) Ebced hesabı yapılmasında bir sakınca görmemiştir. Hadis-i Şeriflerden tutunda, astroloji, yıldızname, vefk, büyü, mimarlık, geometri, kimya gibi bir çok alanda Ebced kullanılmıştır ve günümüzde de halen kullanılmaktadır.   Ebced aynı zamanda […]

Esmaların zikir saatleri

Esma-ül Hüsna’nın Vefk ilminde önemli bir yeri vardır. İyi bir maksat için hazırlanacak bir çok vefk Yüce Allah’ın isimlerinden yani Esma-ül Hüsna’dan hazırlanır. Onun içinde Yüce Allah’ın 99 ismini ve bu isimlerin zikir zamanlarını iyi bilmek gerekir. Aksi halde vefk maksadına ulaşmaz. Onun içinse Esma-ül Hüsna’dan hazırlanacak bir vefk söz konusu olduğu zaman bu vefki […]

Yıldız saati hesaplama örneği

Herhangi bir vefkin hazırlanması için Yıldız saatlerinin bilinmesi şarttır, çünkü her vefk kendine özgü belli bir günde ve belli bir saatte yazılır. Vefk yapılacak kişinin yıldızı, burcu ve yükselen burcunun önemli olduğu gibi vefkin yapılacağı zaman dilimi de çok önemlidir. Örneğin; Cuma günü Zühre saatinde yada Recep ayının ilk Perşembe günü Müşteri saatinde hazırlanması gereken […]

Yıldız saatleri nasıl hesaplanır

Yıldız saatleri şemasında, yıldızlar bölümü değişmez. Ancak gün ve gecenin uzayıp kısalmasına bağlı olarak saat dilimlerinin süreleri farklılık gösterir. Bunun için günlük olarak hesaplamak gerekir. Veya 5-10 dakikalık farkı dikkate almak şartıyla, haftalık hesaplamalar da yapılabilir. Yıldız saatlerinin başlangıç ve bitişleri şehirlere göre değişir. Örneğin; İstanbul için yapılan hesaplama Erzurum veya Londra için geçerli değildir. O […]