En Nur

En-Nûr, körlüğü olanları nuruyla görür kılan, hidayetiyle nurlandıran, bütün alemleri nuruyla aydınlatan demektir. Perşembe günü Müşteri saatinde veya Cuma günü Zühre saatinde 256 defa En-Nûr diyen birinin kalbi nurla dolar. Her ortamda sözü geçer, herkes tarafından sevilip sayılır. Her işin doğrusunu ve hayırlısını görür. Fikirlerinde daima isabet olur. Nûr ism-i şerifi Hz. Allah’ın, Hz. Muhammed’in […]

EL- Hâdî

Cemal tecellisine mazhar buyuran, istediği kulunu tevhide ileten, Allah katında halis ve ve makbul olan İslam dinini yöneten. Her şeye istikamet ve yön veren zat demektir.

EL Bedî

El Bedi, emsalsiz, örneksiz ve misalsiz hayret verici yoktan var edip yaratan demektir. El Bedi ism-i şerifinin ebced ve zikir adeti 86’dır. Zikir saati Müşteri, zikir günü de Perşembedir.

EL Bâkî

Varlığının sonu olmayan,sonsuz ve baki olan demektir. El Bâk’ı ism-i şerifinin ebced değeri 113’dür. Zikir saati Güneş, zikir günü de Pazar günüdür.

EL- Vâris

Bu ism-i şerifi her gün 707 defa okumayı alışkanlık edinen kimseye Cenabı Hakk uzun ömür, bol mal, çok mülk, şan ve şeref, büyük bir kudret ihsan buyurur.

Er- Raşiyd

Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere akıbete ulaştıran demektir. Günlük 514 kere zikredilmesi uygundur.

Es-Sabûr

Hudut ve ölçüsüz sabrı olan Allahü Azimüşşan’ın bir ismidir. Bu ism-i şerifi zikreden kimseye Cenabı Hakk felaket ve müşkülat zamanlarında sabır ve sebat ihsan buyurur.