Celcelutiye duası

Her türlü dilek ve hacet için okunan Celcelutiye duası sevgi, aşk ve muhabbet içinde okunan tesirli bir duadır. Celcelutiye duasının her hangi bir vakti…

Berat kandili

Bu yıl Berat Kandili 23 Haziran Pazar akşamını 24 Haziran Pazartesi gününe bağlayan geceye denk geliyor. Berat gecesi Şaban ayının 15. Gecesidir. Şaban ayının önemli özelliklerinden biri Beraat gecesi gibi müstesna bir gecenin bu ayın içinde bulunmasıdır. Berat kelimesi, borçtan kurtulma, temize çıkıp aklanma, ceza ve sorumluluktan kurtulma gibi manalara gelir. Bu gecede yapılan ibadetlerin […]

Sınavda Başarı Duası

Sınava girerken şu dua okunur: Rabbi edhilni müdhale sıdkin ve ahricni muhrece sıdkin ve’c’al li min ledünke sultanen nasira. Anlamı: Ya Rabbi, beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.   Sınav için sıraya oturunca şu ayeti okur: Rabbi’şrah li sadri ve […]

Miraç Kandili Namazı Nasıl Kılınır?

Miraç kandilinde kılınacak namazın mükafatı çok büyüktür. Cenab-ı Hakk’a bir kulluk vazifemiz olan bu kutsi ibadet Miraç mucizesinden sonra bizlere farz kılındı. Bir ibadet görevimiz olan namazın rekat sayısı ve okunacak ayetler hakkında bilgileri öğrenmekte fayda var. Miraç kandilinde kılınacak namaz 12 rekattır. Her 2 rekatta bir selam verilecek biçimde kılınacak olan Miraç namazı 12 rekat […]

Miraç Kandili Nedir?

Miraç, Receb ayının 27. Gecesi Cenab-ı Hakkın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselâmın rehberliğinde Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselamın Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksâ’ya, oradan semaya, yüce âlemlere, İlâhî huzura yükselmesidir.   Peygamber Aleyhissalâtü Vesselam Mescid-i Haramdan (Mekke’den), Mescid-i Aksâ’ya (Kudüs’e) ata benzer beyaz bir Cennet bineği olan Burak ile geldi. Kudüs’e gelmeden yol üzerinde Hz. Musa’nın makamına uğradı, […]

Regaip kandili

Regâib kandili nedir ve ne zaman kutlanır? Bu yıl 16 Mayıs Perşembe gününü 17 Mayıs Cuma gününe bağlayan gece Regâib kandili. Recep ayındaki ilk Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan geceye  Leyletu’l Regâib, rekaib gecesi denir. Regâib ”arzulamak, istemek ve meyletmek” anlamına gelen Arapça kökenli bir kelimedir. Regâib kandili, Peygamber efendimizin annesi Hz. Amine’nin, Peygamberimize hamile olduğunu anladığı, Cebrail […]

Selat-ı Tefriciye

Bu salavatı okumadan önce 21 kere “Estağfirullahel aziyme ve etübileyh” diyerek günahların affı istenir. Hangi dilek için okunuyorsa niyet edilir. Besmele çekildikten sonra salavat okumaya başlanır.

Yolculukta okunacak dua

Yolculuğa çıkan iki rekat namaz kılmalı ve sadaka vermelidir! Zahid Ebül-Hasen-i Gazvi hazretleri, “Yolculuğa çıkarken, Liilafiyi okuyan, bütün kötülüklerden emin olur.” Buyurdu.

Sağlık ve sıhhat için dua

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) dilinden Yüce Allah’ın adını hiç düşürmez ve sürekli dua ederdi. İşte Peygamberimizin okuduğu o dualardan biri.

Yemek duası

Yemeğe başlarken besmele çekmek yani “Bismillahirrahmanirrahim” demek ve sonunda “Elhamdülillah” demek sünnettir. Hadis-i şeriflerde şöyle buyrulur;

Beladan korunmak için dua

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in tavsiye ettiği insanı her türlü bela ve musibetten koruyan dualar.

Gideni geri getiren dua

Çevir gel duası günümüze kadar taşınan bir duadır. Dua ayrı ve bir birine küs çiftleri tekrar barıştırmak, eşini veya sevdiğini terk edeni geri döndürmek için okunur. İşte o dua.

Tevbe duası

Günah ve kusurlarına pişmanlık duyup, üzüntü ve elem hisseden mü’min, önce şu istiğfar duâsını huşû ile okur. İşte o dua ve okunuşu.

Fatiha Suresi’nin fazileti

Fatiha suresi duaların içinde en hikmetlilerinden biridir. Dua okuması bildirilen yerlerde, Fatiha okumak daha iyidir. İmam, el-Fatiha dediği zaman, herkesin sessizce okuması iyi olur.

Hz. Yunus’un duası

Hz. Yunusun duası Yunus peygamberin duası, dilekleri gerçekleştiren dua. Hz. Yunus’un (a.s) Balığın Karnındayken okuduğu dua.

Esma’ül Hüsna nedir?

Esma’ül Hüsna kısaca, Allah’ın güzel isimleri demektir. Bu isimlerin her biri, Allah’ın bir özelliğini anlatmaktadır. Aynı zamanda her isim insanlar için bir dilek bir istek kapısı hükmündedir.

Hz. Adem’in duası

Adem (a.s) ve eşi cennette kendilerine yasaklanan ağacın meyvesinden yedikten sonra cennetten yeryüzüne indirilince şöyle dua etmişlerdir.

Dilek duası

Sabah namazından sonra bu duayı 3 defa okuyup hacetlerini Allah Teala’ya arz edenlerin duaları kabul olur. Çok etkili bir dilek duasıdır.

Rızkın bollaşması için dua

Bu mübarek dua rızkımızı çoğaltmak ve bereketli olmasını sağlamak içindir. Rızkımız yerde, gökte, az ve çok her ne ise onu Mevla’dan istiyoruz. İşte rızkın bollaşması için okunacak dua.

Cevşen nedir?

Cevşen, Farsça kökenli bir kelime olup, “bir tür zırh, savaş elbisesi” manasına gelmektedir. Terim manası Şii kaynaklarında Ehl-i Beyt tarikiyle Hz. Peygambere isnat edilip, Cevşen-i Kebir ve

Kur’an-ı Kerim’de dua

Dua Yüce Allah’a yalvarış ve teslimiyettir. Dua her kapıyı açan bir anahtardır. Kur’an-ı Kerim’de de hıfz ve şifa ayetleri başta olmak üzere bir çok dua vardır. Yüce Allah Kur’an’da dua ile ilgili şöyle buyurmaktadır.

Nazar ve büyüden korunma duası

Resulüllah (sav)’in Hasan ve Hüseyin’e nazar ve büyüden korunmak için tavsiye ettiği güzel bir dua. Bu duanın insanı zehirli hayvanlardan da koruduğu bilinmektedir. İşte o dua.