Çabuk kızar ve çabuk barışırlar. Elleri açık olup yardım etmeyi severler. Nefisleri azizdir. Dostlarına karşı çok merhametlidirler. Omuzlarında, dizlerinde ve ayaklarında ağrı ve sızı vardır. Vefatlarına sebep ise kalp ağrısıdır. Başlarının arkasında ve ayaklarında bir alamet ve göbeklerinin altında bir ben vardır. Büyüklerinin ve mevki sahiplerinin yanında batları açıktır. Eğlenceyi, içkiyi ve ziyneti severler. Düşmanları çoktur. Tabiatlarında laubalilik vardır. Çoğu evlatları erkek olur. Orta yaşlarında son derce fakirleşirler ve sonra ümit etmedikleri yerden ellerine mal geçer ve hiç kimseye muhtaç olmadan yaşarlar. Doğum günlerinde yıldızlarının açılarına göre üç vasıfa ayrılırlar.

 

Birinci Vasıf ( 23 Kasım – 2 Aralık ) Çocuklarının çoğu erkektir. Mevki sahipleriyle münasebetleri olur. Çalışkan, sanatkar ve naziktirler. Ancak, hile ve mekre meyyaldirler. Bu vasıfta doğanlar Utaridin uğurlu bir saatinde doğmuşlarsa çok zengin, eğer Utaridin kötü bir saatinde doğmuşlarsa fakir olur, çok zahmet ve meşakkat çekerler, büyük felaketlere uğrarlar. Bir keresinde ölüm derecesinde hastalanırlar. Fakat kurtulurlar. Kalça ve bacak hastalıklarına istidadıdırlar. Yiyeceklerine de dikkat etmeleri gerekir. Basit şeyler yemeleri çok iyi olur. Turuncu, eflatun, yeşil, siyah veya mavi renkli elbiseler giyip, akik, yakut veya elmas taşlı bir yüzük taşırlarsa mizaçlarıyla ahenk inde olurlar. İyi memure veya alim olabilirler.

 
İkinci Vasıf ( 3 – 12 Aralık ) Konuşkan zeki ve lebibdirler. Yer değiştirmeyi severler. İzzeti nefislerine düşkündürler. İşlerine sebatkar olup, haklarını talepte ve almakta gayretlidirler. Arkadaş canlısıdırlar. Ancak kolayca darılabilirler. Umumiyetle sıhhatlidirler. Fakat, sinir hastalıklarına istidatlıdırlar. Mavi, mor, beyaz, açık yeşil veya ak sarı renkli elbiseler giyip, elmas zafir ve ya topaz taşlı yüzük takarlarsa mizaçlarıyla tam bir ahenk içinde olurlar. Avukat, bankacı, katibe ve memure olabilirler.

 

Üçüncü Vasıf ( 13 – 22 Aralık ) Hile ve mekre heybet ve vakara, rey ve tedbire sahiptirler. İnsanlar arasında muteber ve muhteremdirler. Hakkı sever batıldan nefret ederler. Çok düşmanları vardır. Çocuklarının çoğu erkek olur. Bazıları cömert ve müsriftirler. Bunun için bazen zahmet çekerler. 30 yaşından sonra kazançları artar. Hareketlerine hakim ve disiplinlidirler. Kocalarına sadıktırlar. Umumiyetle sıhhatlidirler. Fakat bacak ve kalça hastalıklarına istidatlıdırlar. Ayrıca yemeklerine çok dikkat etmeleri gerekir. At ve böcekleri severler. Kırmızı, eflatun, mor yeşil veya koyu kahverengi elbiseler giyip, elmas veya topaz taşlı yüzük taşırlarsa mizaçlarıyla tam bir ahenk içinde olurlar. Yazar, idareci ve memur olabilecekleri gibi felsefe sahasında da muvaffak olabilirler.

 

Hayat ve Maişeti Hayatları güzel ve maişetleri yerinde olur. Kalpleri temiz ve saftır. Dedikoduyu sevmezler. Kerim ve cömerttirler. İyilik etmekten geri kalmazlar. İyi ahlaklı ve emniyetlidirler. Emanete hıyanet etmezler. Yaşlandıkça kudretleri artar.

 

Mal ve Ticareti Kendi kazançlarıyla geçinirler. Fakat, servetlerini şükretmeyi bilmeyen ve kendisine faydası olmayan kimselere harcarlar. Erkek malından çok fayda görürler. 30 yaşlarına doğru çok zarurete düşerlerse de, çok geçmeden beklenmedik bir mala sahip olur, yahut miras yerler. Ve ömürleri sonuna kadar kimseye muhtaç olmadan yaşarlar.

 

Kardeşleri Erkek ve kız kardeşleri olur. Mal ve aile cihetiyle hepsinden üstün olurlar. Kardeşlerine mal ve rızk hususunda yardım ederler. Onlara yaptıkları iyiliklere karşı iyilik görürler. Fakat, onlardan ayrı yaşamaları hayırlı olur.

 

Ana ve Baba Münasebeti Anaları babalarından daha çok sever. Bunlardan epeyce miras kalır. Fakat bu miras yüzünden kardeşleriyle ihtilafa düşerler. Ama en sonunda sulh olurlar.

 

Evlatları Evlatlarının çoğu erkek olur. Çocuklarının hastalıkları ve vefatları yüzünden çok zahmet, meşakkat, hüzün ve elem çekerler.

 

Hastalık ve İlletleri Çoğu hastalıkları sevda ve safra çokluğundan meydana gelir. Diz, kalça ve bacaklarında şiddetli ağrılardan şikayet eder. O zaman çok ızdırap çekerler. Sık sık müshil almaları faydalıdır. Kimyonlu ve zencefilli şeyler, bal ve tereyağı faydalı olup, sulu şeylerden, sütten ve yoğurttan soğuk şeyler içmekten sakınmalıdırlar.

 

Evlilik Hayatı Nişanlanmalar da dahil olmak üzere, başlarından 2 veya 4 nikah geçmesi ihtimali vardır. Eğer birden fazla evlilik yapacak olurlarsa, ilk kocaları vefat eder veya boşanırlar, ikinci kocalarıyla uzun süre yaşamaları ihtimali vardır. Evlendikleri erkeklerden bazen muhabbet ve sevgi ve bazen de kahır görürler. Kocalarından birin malını yemesi ihtimali vardır.

 

Korku ve Ölüm Tehlikesi 3, 7, 9, 24 ve 43 yaşlarındayken ölüm korkusu vardır. Bunları atlatırlarsa 80 yıl yaşarlar.

 

Yolculukları Vatanlarından ayrılıp şarka gitmeleri ihtimali vardır. Bu yolculuklarından çok hayır görürler. En iyi yolculukları Pazar sabahı başlayıp, doğu ve güneye doğru olan yolculuklardır. Onlar için kara yolculukları deniz yolculuklarından daha hayırlıdır. Çünkü, onlar için denizde boğulmak tehlikesi vardır.

 

İzzet ve İkbali Büyüklerin ve mevki sahiplerinin yanında muazzez ve muhteremdirler. Kadın arkadaşları çok olup onlarla iyi geçinirler. Mertebesi yüksek bir tarafından mal sahibi olurlar. Bu yüzden de hasetçileri olur.

 

Emel ve Arzuları Çok şey isterler ama hiç birinde sebat etmezler. Her gün değişik arzular peşinde koşarlar. Bunun için de işlerinden başarılı olmakta güçlük çekerler. Yaşları ilerledikçe ahlak ve hareketleri düzelir, hayra erişirler. Çocukları arasında saadet ve refah içinde vefat ederler.

 

Düşman ve Hasetçileri Düşman ve hasetçilerinin çoğu ailesi halkından ve akrabaları arasından olur. Beyaz tenli bir erkek ve kadınlardan sakınmalıdırlar sarı saçlı beyaz tenli ve yüzünde bir leke olan kadının sihir yapması ihtimali vardır. Hülasa, dost, arkadaş, ortak ve eş olarak tabiatı su olanları seçmelidirler. Tabiatı toprak olanlardan ise çekinmeleri iyi olur. En hayırlı günü Perşembe, hayırsız günleri pazartesidir. Pazartesi günü başlayan bir hastalık ölümlerine sebep olabilir.

 

Sarı veya mavi renkli keten veya ipek elbise giymelerinde fayda vardır. Bunlar için kır ve doru renkli atlardan hayır vardır. Madenleri kalay ve gümüş taşları ise zümrüttür. Bahar aylarında kan aldırmalarında fayda vardır. Ayrıca sık sık yıkanmaları da iyidir. Yeni ay gördükleri zaman, bir erkek yüzüne bakacak olurlarsa, o ay kendilerine hayırlı olur. Bir işleri için müracaat edecekleri zaman Perşembe günü erken saatlerde başvuracak olurlarsa, o işleri görüler. Ayrıca, başlarını doğuya doğru koyup yatarlarsa rahat uyurlar.

 

İnsan ve cin şerrinden, sihir ve nazardan emin olup, herkesin yanında ve kocası indinde sevgili ve kıymetli olmak isterlerse, misk, safran ve gülsuyu ile kendilerine ait yıldız saatinin mesud bir diliminde, yıldızlarının özel duasını yazdırıp, üzerlerinde taşıyacak olurlarsa Biiznillahi Teala çok faydasını görürler.

 

Bu duayı yazıp üzerlerinde taşıyan kişi Biiznillahi Teala Bütün musibetlerden, insan ve cin şerrinden mahfuz ve emin olurlar. Aynı zamanda bütün insanlar arasında muhterem ve mahbup olur. Hiç kimse ona dil uzatamaz ve hakkında dedikodu yapamaz. Bütün düşman ve hasetçilerine karşı galip ve muzaffer olur.

 

Canları sıkıldığı zaman Hüseyni, Acemaşiran veya Muhayyer makamındaki şarkılardan dinleyecek olurlarsa çok faydasını görürler. Mizaçlarıyla ahenk içinde olmak isterlerse turuncu, eflatun, yeşil, siyah, mavi, mor, açık sarı, beyaz kırmızı veya kahverengi elbiseler giymelerinde fayda vardır. Ayrıca, akik, yakut, elmas, zefir veya topaz taşlı veya topaz taşlı yüzük kullanmaları da çok iyi olur. Avukat, idareci, bankacı, memure, yazar, sanatkar olabilecekleri gibi felsefe sahasında da başarılı olurlar. Her zaman iştahlı değildirler. İştahlı oldukları zaman da çok ve karışık şeyler yerler. Çeşitli yemekler hazırlamakta da ustadırlar. Çünkü, mutfaklarına meraklıdırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir