Vefk ilmindeki önemli bir noktada vefkin kontrol edilmesidir, yani vefkin çalışıp, çalışmadığını anlamaktır. Kısaca bugün piyasaya çıkan bir araç bile test sürüşüne tabi tutulur. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi vefk hazırlandıktan sonra doğru olup olmadığı kontrol edilir, edilir ki, vefk amaca hizmet etsin. Aksi halde tek bir harf yada bir tek rakam yanlış yazılır ise vefk çalışmaz. Dolayısıyla da vefk amaca hizmet etmez ve sonuç vermez. Bir vefkin doğru olması için dılı (kenar) satır ve kutur hanelerinin toplamı birbirine eşit olmalıdır. Tıpkı bulmaca gibi.

 

Örneğin; Lafza-i Celal yani Allah ismi, Elif, Lam, Lam, He, harfleriyle yazılır. Elif’in ebced değeri 1, Lam’ın ebced değeri 30, tekrar Lam’ın ebced değeri 30 ve son olarak He harfinin de ebced değeri 5’dir. Şimdi bu harflerin rakamsal karşılığı olan bu sayıları toplayalım. 1+30+30+5=66 eder. 66’da Allah isminin ebced değeridir.

 

Allah isminin 3’lü vefkini hazırlayacağımız için, Allah isminin ebced değeri olan 66’dan 12’yi çıkartacağız. (3’lü vefklerde kelimenin ebced değerinden 12 çıkarılır.) 66-12=54 kalır. 3’lü bir vefk hazırlayacağımız için 54’ü 3’e böleriz. 54/3=18 eder. 18 Önceden çizilen 3’lü vefkin 1. hanesine yazılır ve 18’e bir eklenir 19 vefkin 2. hanesine yazılır. 19’a bir daha eklenince 20 eder, 20’de vefkin 3. hanesine yazılır ve bu şekilde devam edilerek 9. haneye kadar çıkılır ve vefk tamamlanır. İşte herkesin anlayabileceği bir dille hazırlanan 3’lü Allah (66) vefki ve hazırlanan vefkin kontrolü.

 

 

Yukarıdaki Allah (66) isminin 3’lü vefki. Vefkin doğru olup olmadığını kontrol etmek için, yukarıdan aşağıya, sağ kenarını toplayalım 19+24+23=66 eder. Şimdi sağdan sola doğru olan en alt satırı toplayalım. 23+18+25=66 eder. Son olarak sağ üst köşeden, sol alt köşeye çaprazlamasına yani kutur hanesini hesaplayalım. 19+22+25=66 eder. 66’da Allah isminin ebced değeridir. Vefk doğrudur, çünkü vefkin dılı, satır ve kutur hanelerinin toplamı birbirine eşittir. Aynı yöntemle her vefki kontrol edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir