Vefk bir ismi veya ayeti yada bir sureyi oluşturan harflerin rakamsal karşılıklarının geometrik şekillerin içine yazılmasıyla oluşan bir çeşit manevi tablodur. Vefkin sözlük anlamı uyumdur. Bu adı vefkin sağdan sola, yukarıdan aşağıya yada bir köşeden diğer köşeye olan evlerindeki sayıların toplamının birbirine eşit olmasından almıştır.  Bir murabbada yani dörtgende uzunlamasına ve enlemesine birbirini kesen doğru çizgilerden meydana gelen bir şeklin içine kodlanarak yazılan sayılara veya harflere vefk denir. Ebced ve cifir ilmi çerçevesinde, birtakım sırlara işaret eden uygunlukların bulunduğu tevafuk sistemini gösteren tılsımlı kare, alan, demektir.

 

Örnek bir vefk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir