Vefk yapmanın bir çok çeşit kaideleri vardır. Ben size en çok kullanılan 5 kaidenin içindeki en basit yöntemi uygulamalı bir şekilde gösterceğim. Vefk Arapça harf ve rakamlarla yapılır, fakat herkesin kolayca anlayabilmesi için ben size Türkçe harf ve rakamlarla vefkin nasıl yapıldığını anlatacağım. Önce Arapça harf ve rakamları öğrenelim. Aşağıdaki tabloda Arapça harflerin Türkçe karşılığı ve harflerin ebced değerlerini görebilirsiniz.

 

 

Allah kelimesi Arapça olarak Elif, Lam, Lam ve He harfleriyle yazılır. Elif, Lam, Lam ve He harflerinin Ebced değerleri şöyledir. Elif (1) Lam (30) Lam (30) ve son olarakta He harfinin Ebced değeri 5’tir. Şimdi Allah kelimesini oluşturan harflerin rakamsal değerini toplayalım. Yani 1+30+30+5=66 eder. Dolayısıyla Allah isminin Ebced değeri 66’dır.

 

Üçlü vefk yapacağımız zaman kelimenin Ebced değerinden 12 çıkaracağız yani 66-12=54 eder. 3’lü vefk yapacağımız için geriye kalan 54’ü, 3’e böleceğiz. 54/3=18 eder. Şimdi 18 rakamını çizdiğimiz 3’lü vefkin 1. hanesine yazacağız ve her seferinde birer sayı arttırarak ikinci ve üçüncü hanelere çıkıp yine aynı şekilde 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. haneye çıkarak vefkimizi tamamlayacağız.

 

 

Vefkin bir çok yapılış çeşidi vardır. Yukarıda gördüğünüz Lafza-i Celal yani Allah isminin toprak unsurlu vefki, bu vefkin ateş, su ve hava unsurlu olarak da yapabilirsiniz. Yine aynı vefkin Arapça harflerle yapılması da söz konusu. Eğer bu vefki Arapça harflerle yapmak isterseniz. Sayıların karşılığı olan harflerle yapabilirsiniz, yani ebced hesabıyla bu rakamların karşılığı olan harfleri bulup bu harflerle de Allah vefkini yapabilirsiniz. Vefk ilminde harflerin rakamsal karşılığını ebced hesabıyla bulabilirsiniz. Havas ilminde bu işleme nutk etme denir.

 

 

Sadece bunları bilmek vefk yapmanız yada vefk ilmine vakıf olmanız için yeterli değil. Mesela çoğu kişi tansiyon ölçebilir ama sadece tansiyon ölçmekle doktor olamaz. Buradaki amacımız kamuoyunu bilgilendirmek. Vefk ilmi, Arapça ve Ebced bilmeyi ayrıca bedensiz varlıklara hükmedebilmeyi gerektirir. Kısacası vefk hazırlamak başlı başına bir ilimdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir