Vefkte sağdan sola, yada yukarıda aşağıya kaç hane var ise vefk adını o hane sayısından alır. Örneğin; sağdan sola 3 hanesi olan bir vefke 3’lü vefk yada yukarıdan aşağıya 4 hanesi olan bir vefkede 4’lü vefk denir. Bunların yanı sıra Arapça, İbranice, Aramice ve Süryanice olmak üzere 4 lisanda da çok çeşitli vefkler vardır. Vefkin çeşidi hazırlanma amacına göre değişmektedir.

 

Vefklerin Lisanları

1- Arapça

2- İbranice

3- Aramice

4- Süryanice olmak üzere 4 lisanda gruplandırılır.

 

Vefk Unsurları

1- Toprak unsuru vefkler

2- Ateş unsuru vefkler

3- Hava unsuru vefkler

4- Su unsuru vefkler olmak üzere 4 elemente ayrılırlar.

 

Vefk çeşitleri

1- Üçlü vefkler

2- Dörtlü vefkler

3- Beşli vefkler

4- Altılı vefkler

5- Yedili vefkler

6- Sekizli vefkler

7- Dokuzlu vefkler gibi vefkler vardır. Vefkin kaçlı bir vefk olduğu hane sayısına göre değişir. Hazırlanış amacına göre de aşk vefki, (celbi muhabbet) kişiye özel vefk, hıfz (koruma) vefki, şifa vefki gibi de bir çok çeşiti mevcuttur.

 

Sağdaki vefk 7’li bir vefktir ve Celcelutuye Vefkidir. Soldaki vefk ise 6’lı bir vefktir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir