EL Bedî

El Bedi, emsalsiz, örneksiz ve misalsiz hayret verici yoktan var edip yaratan demektir. El Bedi ism-i şerifinin ebced ve zikir adeti 86’dır. Zikir saati Müşteri, zikir günü de Perşembedir.