Çekingen, ferasetli ve akıllıdırlar. Ağır ve ciddi davranışlıdırlar. Sabırlı ve ketum olup, efkar ve hissiyatlarını saklarlar. İyilik yapmayı da severler. Azimli ve sebatkardırlar. Tedbir ve kiyaset sahibidirler. Ekabir indinde muhteremdirler. Hakka niyeti de severler, mütevazı, alçak gönüllü ve iddiasızdırlar. Uzun vadeli planlar yaparlar ve fakat imkansızlığı tanımazlar. Her giriştikleri işte para kazanabilirler. Doğum günlerinde yıldızlarının açılarına göre üç vasıfa ayrılırlar.

 

Birinci Vasıf ( 21 -30 Ocak ) Bu kadınların erkekler indinde talihleri yaverdir. Bir halde sebat etmezler. Dostluk ve düşmanlıkları da uzun sürmez. İzzeti nefis sahibidirler. Çok mal sahibi olurlar erkeklerle de eşit olmak isterler. Diş, bacak, romatizma, kramp, damla kan dolaşımı hastalıklarına istidatlıdırlar. Menekşe ve çam göbeği, mavi renkli elbiseler giyip zümrüt veya yeşil taşlı yüzük takarlarsa mizaçlarıyla tam bir ahenk içinde olurlar. Memure, şarkıcı, şair, artist, ressam, sanatkar, doktor, ruh doktoru, yazar ve güzel koku imalatçısı olabilirler. Ayrıca bunlara benzer mesleklerde de muvaffak olurlar. Ancak, bu vasıfta doğanların seçtikleri işte sebat etmeyi öğrenmeleri gerekir.

 

İkinci Vasıf ( 31 Ocak – 9 Şubat ) Çalışkan, sanatkar ve muhtelif işlerde bilgilidirler. İtibarları çoktur. Zevk, safa , sohbet ve içkiye meyillidirler. Aynı zamanda iyilik etmeyi de severler. Sadık ve fedakardırlar. Dünya işlerine çok önem verirler. Bunun için de bazen sevdiklerini ihmal ederler. Başladıkları işi sonuna kadar götürürler. Başarılarını yavaş yavaş elde ederler. Sıhhatleri umumiyetle iyidir. Fakat, mide hastalıkları ve romatizmaya istidatlıdırlar. Bu vasıfta doğan kadınlar mavi veya siyah renkli elbiseler giyip, akik yahut yakut taşlı yüzük takarlarsa mizaçlarıyla tam bir ahenk içinde olurlar. Öğretmen, memure, yazar, muhasebeci, kitapçı, müneccim veya ilim sahasında çalışan birer kişi olurlar. Ancak başladıkları işte sebat etmeleri gerekir.

 
Üçüncü Vasıf ( 10 – 19 Şubat ) Pek saf, aynı zamanda hilekarlığa meyyal olup, müteharriktirler. Yüzleri güleç olduğu için herkes tarafından sevilirler. Başkalarına yardım ederler fakat karşılığında da takdir edilmek isterler. Seyahat etmeyi de severler. Bu vasıfta doğan kadınların sıhhatleri umumiyetle iyidir. Fakat sinir hastalıkları ile melankoliye istidatlıdırlar. Mavi,beyaz açık yeşil ve açık sarı renkli elbiseler giyip kristal, opal veya zefir taşlı yüzük takarlarsa mizaçlarıyla tam bir ahenk içinde olurlar. İnsanların faydalanabileceği her türlü mesleği seçebilirler. Doktor, tüccar, imalatçı ve müneccim olabilirler. Seçtikleri işte muvaffak olmak isterlerse kendilerini melankoliye kaptırmamaları gerekir. İşlerine kendilerini verdikleri takdirde Biiznillahi Teala her işte muvaffak olurlar.

 

Hayat ve Maişeti Hayatları iyi geçer. Refah ve saadet içinde yaşarlar. Niyetleri saf ve kalpleri paktır. Ahir ömürlerinde bolluk ve saadete erişirler. İtibarlı ve şöhretli olurlar. Gülmeyi ve eğlenmeyi severler. Elleri açıktır. Misafire ikramı severler, kimsenin hakkını yemezler ve emanete de hıyanet etmezler. Yaşlandıkça halleri daha da iyi olur.

 

Mal ve Ticareti 30 yaşına gelinceye kadar kendilerine yetecek kadar malları olur. Sonra halleri daha da iyileşir. Alış verişte talihlidirler. Bir günde zengin bir günde fakir olabilirler. Fakat, meslekleri yüzünden hiç kimseye muhtaç olmadan yaşarlar.

 

Kardeşleri Ekseri kardeşleri erkektir. Onlarla geçinemezler. Bir mülk veya bir miras meselesinden aralarında niza çıkması muhtemeldir. Kardeşleri onlara haset ederler. Kardeşlerinden pek hayır görmezler.

 

Ana ve Baba Münasebetleri Çocukken ana ve babası tarafından çok sevilirler. Büyüdükleri zaman ana ve babalarına muti ve hayırlı olacaklarından, daima onların hayır dualarını kazanırlar. Onlardan yiyeceği mirastan hayır görmez.

 
Evlatları Ekseri evlatları erkek olursa da onlardan pek hayır görmezler. Çocuklarından sadece biri hayırlı ve muti olur ve bu evlatları yüzünden rahata ererler.

 

Hastalık ve İlletleri Kan deveranı, damla hastalığı ve romatizma, kramp, mide, kalp hastalıklarına istidatlıdırlar. Sık sık baş dönmesinden de şikayet ederler. Midelerini mülayim tutmaları ve ekşi şeyler yemeleri iyi olur. Sol kolundan kan aldırmalarında fayda vardır.

 

Evlilik Hayatı Erkeklere karşı pek müsait olduklarından taliplileri çoktur. Başlarından bir veya üç nikah geçer. Eğer üç kere evlenecek olurlarsa ilk eşleri vefat eder. İkincisi de malını telef edeceğinden ayrılırlar. Üçüncü eşleri iyidir. Erkeklerin biri ona sihir yaparsa da Biiznillahi Teala kurtulurlar.

 
Korku ve ölüm tehlikesi Mal veya kocaları hakkında korku vardır. Bu senelerde bir felakete uğramaları ihtimali vardır. Bu burçta doğanlar için 8, 10, 14, 20, 33, 40 yaşlarında ölüm tehlikesi vardır. Bunları atlatırlarsa 83 yıl yaşarlar.

 

Yolculukları En hayırlı yolculukları Cuma günü erken saatlerde çıkılan güney veya batıya doğru olan deniz yolculuklarıdır. Çok seyahat ederler. Seyahatlerinde zahmet ve felakete uğrarlarsa da kurtulurlar.

 

İzzet ve İkbali Herkesin yanında muhteremdirler. İzzeti nefis sahibidirler. Sözleri dinlenir. Nereye giderlerse gitsinler izzet ve ikram görürler. Büyük bir mevki sahibinden himaye görmekle yüksek bir mevkiye sahip olurlar. Dostlarına da yardım ederler ve bu yardımlarının faydasını da görürler.

 

Emel ve Arzuları Çok şey düşünür ve çok şey isterler. Arzularının bir kısmına nail olurlar. Arzularında sebatkardırlar. Yaşları ilerledikçe kadir ve mertebeleri yükselir, muratlarına ererler.

 

Düşman ve Hasetçileri Erkek ve kadınlardan düşmanları çoktur. Bilhassa dost görünenlerden çok zarar görürler. Haklarında dedikodu yapılırsa da buna önem vermezler. Biiznillahi Teala düşmanlarına galip gelirler. Beyaz tenli bir kadın onlara eziyet için çalışır. Sihir ve mekr ile uğraşıp onları felakete uğratmaya çalışırlar. Böyle bir kimseden sakınmaları çok iyi olur. Hülasa, dost, ahbap, ortak ve eş olarak tabiatı ateş olanları seçmelidirler. Tabiatı toprak olanlardan sakınmaları gerekir. Hayırlı hayvanları erkek atlardır. Pamuklu, ipekli, keten ve yün elbiseler münasiptir. Madenleri kurşun ve gümüştür. Taşları da zümrüt ve akiktir.

 

Yeni ay gördükleri zaman beyaz tenli bir erkeğin yüzüne bakacak olurlarsa, o ay kendilerine mübarek olur. Hayırlı günleri Cumartesi hayırsız günleri Cumadır. Bütün felaketler Cuma günü gelir ve o gün başlayan bir hastalığın ölümlerine sebep olması ihtimali vardır. Bu burçta doğanlar kuru ve hararet verici şeyler yemekten, sık sık hamama gitmekten, mercimek, bakla ve nohut gibi şeyleri yemekten sakınmalıdırlar.

 
Hastalandıkları zaman turunç yaprağını dövüp, pekmez veya şekerle karıştırıp sabah aç karnına içerlerse faydasını görürler. Yattıkları zaman başlarını güneye veya batıya koyup uyurlarsa daha rahat olurlar. İnsan ve cin şerrinden korunmak ve herkes indinde muteber olmak isterlerse temiz bir kağıt üzerine safran, misk ve gülsuyuyla kendilerine ait yıldız saatinin mesud bir diliminde, yıldızlarının özel duasını yazdırıp, üzerlerinde taşımalıdırlar. İlgili duayı üzerlerinde taşıyan kimse bütün kötülüklerden emin ve mahfuz olur. Her gittiği yerde ve her giriştiği işte muvaffak olur.

 
Canları sıkıldığı zaman evc ve Mahur makamındaki şarkıları dinleyecek olurlarsa çok faydasını görürler. Yazar, kitapçı, muhasebeci, mütercim, doktor, şarkıcı, artist, şair, ressam, öğretmen, müneccim ve sıvı şeylerle ilgili her türlü meslekte muvaffak olurlar. Çok güzel yemek pişirirler ve sofralarını zevkle hazırlarlar. Boğazlarına düşkündürler. Ayrıca içkiye de meyilleri vardır. Dolma, ızgara, kebap ve tatlıları diğerlerinden daha çok severler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir