Allâhümme Yâ Rabbî Yâ Hayyü Yâ Kayyûmü Yâ bedî’as Semâvâti ve’l ardı Yâ ze’l Celâli vel İkrâm Yâ lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü min’ez zâlimîn.

 
Manası: “Allahım! Ey Rabbim! Hayy ve kayyum olan yer ve göklerin eşsiz yaratıcısı! Ey ikram ve celal sahibi! Ey kendinden başka ilah olmayan! Seni teşbih ederim. Ben nefsine zulmedenlerden oldum.” demektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir