Bir insan bir cinle, yada bir cin bir insanla evlenebilir mi? Bu konuyu Kuran-ı Kerim’deki bazı ayetler, Hadisler ve İslam Alimlerinin görüşleriyle ele alacağız. Yüce Allah, Kuran-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır;

 

Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur. (Rahmân Suresi’nin 56 . Ayeti)

 

Onlara, eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. (Rahmân Sûresinin 74 . Ayeti)

 

Kuran-ı Kerim’deki bu iki ayetten de anlaşıldığı üzere cinler insanlara cinsel açıdan yaklaşabilirler. Bu iki ayetteki ”dokunma” kelimesi cinsel bir yaklaşım anlamına gelmektedir, çünkü ayette anlatılan ”dilber” kelimesi güzel hoş kadın anlamına gelen bir kelimedir. Bu ayetlerde de o dilberlere eşlerinden önce ne bir insanın nede bir cinin dokunmadığı anlatılmaktadır. Kısacası ayetler tarif edilen dilberlerin bakire olduğunu anlatmaktadır.

 

Kuran-ı Kerim’deki bu ayetlerden de anlaşıldığı üzere cinlerin insanlara cinsel anlamda bir yaklaşımı söz konusudur. Kısacası cinler insanlarla cinsel ilişki kurabilirler. Bu ilişki bazen evlilik çerçevesinde bazen de zina yani gayri meşru çerçevede olmaktadır. İslam Alimleri’de Kuran’daki bu 2 ayeti örnek gösterip cinlerin insanlarla evlenebileceğini kabul etmişlerdir.

 

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’de cinlerle evlenmeyi yasaklamıştır. Fukahanın ”cinlerle insanlar arasında nikahlanmak caiz değildir’’ tabirinden de cinlerin insanlarla evlenebileceğini anlamaktayız, çünkü sizde takdir edersiniz ki olmayan bir şey için de zaten yasak getirilmez.

 

Büyük İslam Alimi İmam Malik’i bu konuda şöyle bir görüş bildirmektedir; “Cinlerden bir adam var. Bizden kız istiyor. Helal yoldan evlenmek istediğini söylüyor. Ne dersiniz?” sorusuna cevaben;

 

“Dince bunda bir sakınca yoktur. Lakin ben şahsen bunu hoş karşılamam. Çünkü kadın cinden hamile kaldığı zaman ‘Bu çocuk kimdendir?’ diye sorduklarında, ‘Cin’den’, diye cevap verecektir. Ve bu yüzden müslümanlar arasında fesat alıp yürüyecektir.” şeklinde cevap verdiği kaydedilmektedir.

 

Diğer bir İslam Alimi İmam Şibli, cinlerle evlenmenin mümkün ve vaki olduğunu kabul etmekle beraber, buna engellerinde bulunduğunu belirterek insan neslinin insanlarla evlenmekle olacağını belirtiyor. Ancak, “İnsanla, cin arasında bir aşk meydana gelir de, insan evlenmek zorunda kalırsa, o zaman iş değişir. “Zararından kurtulmak için evlenebilir” diyor ve “Yinede zararından kurtulunmaz “diye de ekliyor.

 

Bu konuda bende Medyum Kağan olarak mesleki hayatım boyunca cinlerle evli olduğunu hatta cinlerden çocukları bile olduğunu iddia eden yüzlerce insan gördüm. Bir birini tanımayan bu insanların yaşadıkları olayları anlattıkları zaman da nerede ise % 95’inin bire bir aynı şeyleri anlatması da çok ilginç bir detay. Kimi insan cinlerle bire bir normal insanla cinsel ilişki yaşar gibi ilişki yaşadığını anlatsa da bazıları da bu durumu sürekli her gece rüyasında yaşadığını aktarmakta. Bu sorunu yaşayan insanların bir çoğu aklı selim tahsilli hatta bir çoğu da 5-6 yabancı dil bilen insanlar. Kısacası Kuran-ı Kerim’de varlığı ayetlerle sabit olan bir gerçeği inkar etmek kafir olmak ve dinden çıkmaktır. Kuran’da varlığı ayetle sabit olan her şeye İslam inancına göre inanmak şarttır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir