Cinler dumansız halis ateşten yaratılan varlıklardır. Nasıl ki insanların atası Hz. Adem ise cinlerinde atası da Cann’dır. Kuran-ı Kerim’de Rahman Suresi 15. Ayetinde ve Hicr Suresi 27. Ayetinde de belirtildiği gibi cinlerin atası olan Cann insanoğlundan çok önce yaratılmış bir varlıktır. Kimi İslam Alemleri’ne ve sahi hadislere göre cinler insanlardan 2 Bin yıl önce yaratılmıştır. Kuran-ı Kerim’de adını cinlerden alan ve 28 ayetten oluşan birde Cin Suresi vardır. Kuran-ı Kerim’den önceki Zebur, Tevrat ve İncil gibi diğer 3 kutsal kitabın bir çok yerinde de cinlerden bahsedilir. Yüce Allah Kuran-ı Kerim’de Cinlerin yaratılışından şöyle bahseder;

 

İnsanı, ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı. Cann’ı (cinni) da ‘yalın-dumansız bir ateşten’ yarattı. (Rahman Suresi 14 ve 15. Ayetleri.)

 

Andolsun, insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık. Ve Cann’ı (cinni) da daha önce ‘nüfuz eden kavurucu’ ateşten yaratmıştık. (Hicr Suresi 26 ve 27. Ayetleri.)

 

Kuran-ı Kerim’deki bu ayetlerden de anlaşıldığı üzere cinler, insanlardan önce yaratılmış varlıklardır. Hicr Suresi’ndeki nüfuz eden kavurucu ateş, insan vücuduna nüfuz edebilen ateş anlamına da gelmektedir. İslam Alemi’nde sahi hadis olarak kabul edilen, Buhari, Taberi ve Timrizi gibi bir çok hadis kaynaklarında da cinlerin yaratılışında çok detaylı bir şekilde bahsedilir. Taberi Tefsiri’nde de yeryüzünde insanlardan önce cinlerin yaratılmış olduklarını şöyle anlatılır;

 

Abdullah B. Abbas’tan nakledilen bir görüşe göre; Hz. Adem daha önce yeryüzünde yaşayan ve orada bozgunculuk çıkardıkları için yok edilen cinlerin yerine yeryüzünde Halife olarak yaratılmıştır.” Yine sahi hadislere göre cinler insanlardan önce yaratılmış ve dünyada bir yaşam inşa etmeleri için görevlendirilmişlerdir. Fakat kendi aralarında fitne ve bozgunculuk çıkararak kendilerine verilen görevi yerine getirmemişlerdir. Yüce Allah’da bunun üzerine meleklerden askerler ve İblis’i göndermiş, İblis’in komutasındaki bu askerler cinleri dağlara ve denizlere sürmüştür. İşte bu olayda hadislerde şöyle anlatılmaktadır;

 

Dehhak, Abdullah B. Abbas´ın şunları söylediğini rivayet etmiştir; “Yeryüzünde ilk yaşayan cinlerdi. Onlar ora­da bozgunculuk çıkardılar, kan döktüler ve birbirlerini öldürdüler. Bunun üzeri­ne Allah (c.c) onlara, meleklerden meydana gelen bir ordusuyla birlikte İblis’i gön­derdi. İblis, beraberinde bulunanlarla birlikte cinlere karşı savaştı. Onları adala­ra ve dağların başlarına kaçmaya zorladı. Sonra Allah (cc) Âdem’i yarattı. Onu yeryüzünde Cinlerin yerine getirdi.”

Medyum Kağan ile Öteki Gündem (Cinler Alemi) programını izlemek için tıklayın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir