Cinlerin atası Cann’ın H.z Adem’den çok önce yaratıldığı Kuran-ı Kerim’de ayetlerle sabittir. Yüce Allah Kuran’da şöyle buyurmaktadır; “Andolsun ki biz, insanı pişmemiş çamurdan, kokuşmuş cıvık balçıktan yarattık. Cân’nı da (cinni) (insandan) daha önce semûm ateşinden yarattık.” (Hicr Suresi 26 ve 27. Ayet) Bu ayetten de anlaşıldığı üzere cinler insanoğlundan önce yaratılmıştır.

Medyum Kağan ile Öteki Gündem (Cinler Alemi) programını izlemek için tıklayın

 

Cinlerin insanoğlundan kaç yıl yada ne kadar zaman önce yaratıldığı net olarak bilinmemektedir. Bazı İslam Alimleri: “Allah cinleri Adem’in yaratılmasından iki bin yıl önce yaratmıştır. Meleklerin gökyüzünde yaşadıkları gibi cinlerin de yeryüzünde yaşadıklarını” söylemişlerdir. Taberi Tefsiri’nde de yeryüzünde insanlardan önce cinlerin yaratılmış olduklarını şöyle anlatılır;

 

Abdullah B. Abbas’tan nakledilen bir görüşe göre; Hz. Adem daha önce yeryüzünde yaşayan ve orada bozgunculuk çıkardıkları için yok edilen cinlerin yerine yeryüzünde Halife olarak yaratılmıştır.” Yine sahi hadislere göre cinler insanlardan önce yaratılmış ve dünyada bir yaşam inşa etmeleri için görevlendirilmişlerdir. Fakat kendi aralarında fitne ve bozgunculuk çıkararak kendilerine verilen görevi yerine getirmemişlerdir. Yüce Allah’da bunun üzerine meleklerden askerler ve İblis’i göndermiş, İblis’in komutasındaki bu askerler cinleri dağlara ve denizlere sürmüştür. İşte bu olayda hadislerde şöyle anlatılmaktadır;

 

Dehhak, Abdullah B. Abbas´ın şunları söylediğini rivayet etmiştir; “Yeryüzünde ilk yaşayan cinlerdi. Onlar ora­da bozgunculuk çıkardılar, kan döktüler ve birbirlerini öldürdüler. Bunun üzeri­ne Allah (c.c) onlara, meleklerden meydana gelen bir ordusuyla birlikte İblis’i gön­derdi. İblis, beraberinde bulunanlarla birlikte cinlere karşı savaştı. Onları adala­ra ve dağların başlarına kaçmaya zorladı. Sonra Allah (cc) Âdem’i yarattı. Onu yeryüzünde Cinlerin yerine getirdi.”

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir