Astroloji bir bilim dalı mı?

Günümüzde hala tartışması yapılsa da astrolojinin varlığı yadsınamaz; astrologların yanı sıra dünyadaki büyük bir kesim tarafından giderek artan oranlarda kabul görmektedir. Bilinmezlik duvarlarının çerçevelediği yaşam evinde, duvarların ötesine olan merak çok varsayımlı denklemlerin üretilmesine neden olurken, birden fazla çözümleri de gündeme getirmektedir. Evrende, etki-tepki prensibiyle bir aile oluşturan değişim ve çatışmaların yarattığı nedenlere “Astroloji” uygun […]

Astroloji’de Evler

Astrolojide her ev hayatın farklı alanlarını yönetir. Nasıl burçlar ve gezegenler astrolojinin temel taşları ise evler de en az onlar kadar bilinmesi ve öğrenilmesi gereken bir konudur. Gezegenlerin sahip olduğu enerji bir çok değişken yolla ortaya çıkabilir.Evler ise bu enerjinin nasıl bir etki oluşturacağını gösterir.Eğer gezegenler bir oyunun aktörleri ise evler de aktörlerin rollerini oynarkenki […]

Astroloji’nin tarihçesi

Astrolojinin; M.Ö 4. Milenyum da Babil ve Mezopotamya bölgelerine kadar giden bir geçmişi vardır. Bu çağlarda astroloji, daha çok dini inanışların temelinde yaklaşılan bir olgu idi.

Burçların Evleri

Burçların evleri Haritanın ilk evine ait burç, sizin doğduğunuz esnada ufuk üzerinde yükselen burçtur. Bu burç Yükselen Burç olarak da bilinmektedir.

Hint Astrolojisi

Hint astrolojisi Jyotish olarak bilinen ve Hindistan kaynaklı bir astroloji türüdür. Hint astroloji sistemi en az 5000 yıllık bir geçmişe sahiptir.

Burçlar ve batı mitolojisi

Burçlar ve batı mitolojisi ile ilgili bu metni okumanızı mutlaka tavsiye ediyoruz. İşte burçlar ve batı mitolojisi.

Çin Astrolojisi

Kayıtlı Çin tarihinin başlangıcı olan M.Ö 2637 yılından beri bu hayvanların sıralaması hiç değişmeden her 12 yılda bir tekrarlanmıştır. Daima fare ile başlar ve domuzla biter.

Kelt Astrolojisi nedir?

Kelt Astrolojisi nedir? Batı Astrolojisi ile farkı nedir? İşte bu veya benzer konularda Kelt Astrolojisi ile ilgili merak edilen her şey.

Astroloji nedir?

İlk astrologların kimler olduklarını bilmiyoruz, fakat bulduklarını ilk kaydeden Kaldeliler’dir. M.Ö. 3000 yılında Kaldeliler astrolojinin bilinen en özgün şekillerinden birini ortaya çıkarmışlardır.