Birinci Ev ve Yükselen Burcunuz
Haritanın ilk evine ait burç, sizin doğduğunuz esnada ufuk üzerinde yükselen burçtur. Bu burç Yükselen Burç olarak da bilinmektedir. Birinci ev nasıl göründüğümüz veya karşılaştığımız durumlar, görünüşümüz ve kişiliğimiz ile ilgilidir. Bu içimizde ortaya çıkan temel bir durumdur ve diğerlerine karşı bizim işaretimiz veya faaliyetimizdir. Kişisel olarak bizi farklı yapmaktadır. Bu ev kişiliğimizi ve dışarıdan ilgimizi çeken her şey yönetmektedir.

 

İkinci Ev
İkinci ev, birinci ev aracılığı ile ortaya koyduğumuz kişisel ve değişmeyen niteliklerimiz, güdülerimiz ve tepkilerimiz ile ilgilidir. Bu nesneleri nasıl tuttuğumuz veya onlara nasıl “sahip” olduğumuzdur (sahiplenme, maddi mallar, para ve benzeri). İkinci ev her zaman kendimizi nasıl güvende tuttuğumuz, yaşamdan ve etrafımızdakilerden gelenlere tepkilerimiz ile ilgilidir.

 

Üçüncü Ev
Üçüncü ev keşifler, incelemeler, her türde istekler ve araştırmalar ile ilgilidir. Ayrıca bağlantıları, iletişimi, kabloları, kısaca vücudumuz, aklımız, sesimiz, yazılarımız, sahip olduğumuz her şey aracılığı ile elde ettiklerimizi de yönetmektedir. İşte burada yaşamımızdaki sınırları ve mevcut zamanda üzerinde çalıştıklarımızı arar ve keşfederiz. Çok akılsal bir evdir, her türlü sorgulama, araştırma ve inceleme ile ilgilidir. Genelde kısa seyahatleri ve kardeşlikleri etkilemektedir.

 

Dördüncü Ev
Dördüncü ev kök saldığımız, sınırları bulduğumuz ve genelde kendimizi güvende hissettiğimiz yerdir. Üçüncü evde aradıklarımızın sonudur. Burada buluruz veya araştırmalarımıza son veririz, yerleşiriz ve durumun geneline hakim oluruz. Burası bizim evimizdir; çalışabileceğimiz, dinlenebileceğimiz ve tecrübe edinebileceğimiz yerimiz.

 

Beşinci Ev
Beşinci ev uyanma, hisler (hareket etme) ve ifadeler (vurgulama) ile ilgilidir. Burada her zaman öz güven duygusu hatta sahiplenme onuru büyümektedir, çünkü kendi tecrübelerimizin farkına varırız ve onlara sahip çıkarız. Biliyoruz ki daha önceden tecrübelerimiz oldu ve olmaya da devam ediyor. Her türde ifade ve vurgular bu ev ile bağlantılıdır – çocuklar, hayvanlar, yaratıcı ifade, vs. Yönlendirme ve sahiplenme hissi bu noktada tecrübelerimizde büyük rol oynamaktadır.

 

Altıncı Ev
Altıncı ev, tecrübelerimizden anladığımız iyi ve sağlıklının saklanması ve korunması ile ilgilidir. İşte burada kepek ile buğdayı birbirinden ayırırız. Kendimize, tecrübelerimize, sağlımıza ve beslenmemize önem vermeye başlarız. Tecrübelerimizi analiz edebiliriz ve neyin saf olup olmadığı ile ilgili düşüncelere sahip oluruz. Altıncı ev, tecrübenin kalbini kurtarman için bir atılımdır.

 

Yedinci Ev
Yedinci ev, ortaklıkların, ilişkilerin, sosyal hayatın, bizi bizden alıp diğer insanların dikkatini çekmemizi sağlayan her şey, toplum, vs. evidir. Bunun içerisinde ruhsal uyanma ve sadece kendimiz olmadığımızın keşfedilmesi de bulunmaktadır. İşte burada ilk defa kişisel ihtiyaçlarımıza (ve diğerlerinin ihtiyaçlarına) kulak vermeye başlarız. Neler olup bittiğini görebiliriz; bundan dolayı da evlilik, yoga veya birleşme bu evde vurgulanmaktadır.

 

Sekizinci Ev
Sekizinci ev genelde ölüm evidir ve artık ihtiyacımız olmadığını düşündüğümüz parçalarımızdan kurtulmamız ile ilgilidir. Bundan dolayı da bu ev ayrıca başlangıçlar, daha bütünsel durumlar ve her şeyin kalbine inme ile de ilgilidir. Sekizinci evin duyarlılığı iş bağlantıları için çok iyidir, çünkü gerçeği veya konunun özünü ortaya çıkarır.

 

Dokuzuncu Ev
Dokuzuncu ev uzun seyahatler ve din (en uzun seyahat) ile ilgilidir. Sekizinci evde meydana gelen saflıklardan arta kalandır – tüm deneyim döngüsünün tohumu veya temeli. İngilizce dilinde Religion (Din) Latin kökenli bir kelimedir, geçmişe bağlılık anlamına gelmektedir ve bundan dolayı da sona eren veya sonu olan her şey ile ilgilidir, örneğin gerçek. Temel fikirler, felsefe ve her şeyin kalbi buraya aittir.

 

Onuncu Ev
Onuncu ev; pratik vizyon ve geleceği görebilme gücü evidir, burada gerçek olanı net bir şekilde görebiliriz. Ün ve kariyer genelde bu ev ile ilgilidir, çünkü açık şekilde görebildiğimiz alanlar genelde yaşam için seçtiğimiz alanlardır. Özetlemek gerekirse bu ev gerçek bir vizyonumuzun olduğu ve çalıştığımız evdir. Bu evdeki gezegenler iç görüş ve netlik verir.

 

On Birinci Ev
On birinci ev; çalışmak için vizyonlarımızı ve hayallerimizi ortaya koymamız ile ilgilidir. Bir dağdaydık ve vizyonumuz vardı (Onuncu ev). Burada neler gördüğümüzü asla unutmamak ve hayallerimizi gerçekleştirmek açısından çok çalışmak için yemin ederiz. Bundan dolayı bu evin her zaman özveri ve insancıl hedefler ile ilişkisi vardır ve bunları harekete geçirmeye çalışır. Arkadaşların ve toplumun evidir, çünkü gerçek iç görüşümüz veya vizyonumuz ile güçlendiğimizde hiçbir fark gözetmeden her şeyi paylaşırız.

 

On İkinci Ev
On ikinci ev; hayallerimizi gerçekleştirmek ve bunları etrafımızdaki dünyada göstermek için yaptığımız her şey ile ilgilidir. Ne yapmak istediğimizi, bizim için gerçekten önemli olanı gerçekleştirmemizi kapsamaktadır. Hapishaneler, kurumlar, ihanetler, yarım kalan işler, vs. ile bağlantılıdır. Taşıdığımız mesaj uğruna bazı muhtemel suiistimalleri göz önüne alma veya olumsuz bir tepki ile karşılaşma gibi seçenekler burada karşımıza çıkar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir