Her giriştikleri işte mutlaka muvaffak olurlar. Kendilerini beğenir ve çevrelerindekilere tahakküm ederler. Kızdıkları zaman intikam almak isterler.Adeta mıknatıs gibidirler. Herkesi tesir altına alabilirler. İstekli, azimli ve çalışkandırlar. Kolay kolay yorulmazlar. Her işte baş olmak isterler. Fakat başkalarının işlerinde de çalışmaktan bıkmazlar. Orta yaşlarında fakir olurlar. Daha sonra içine düştükleri sıkıntılı durumdan kurtulurlar. Nimet ve refah içinde vefat ederler. Kadınlar tarafından kolayca aldatılabilirler. Mallarının bir kısmını kadınlar yer. Hükümetten de çok zorluk görmeleri ihtimali vardır. Bazıları kazandıkları malın hayrını görmezler. Ateşe atarlar. Bir keresinde ölüm derecesine varan bir hastalık geçirirler. Bunu atlatırlarsa uzun ömürlü olurlar. Doğdukları gün yıldızlarının açısına göre üç vasfa ayrılırlar.

 

Birinci Vasıf ( 24 Temmuz – 2 Ağustos ) Hiddetli ve hilekardırlar. Başlarında veya yüzlerinde bir alamet yahut gözerinde bir kusur vardır. Alış verişte talihlidirler. Fakat kah zengin kah fakir olurlar. Şehvetlerine düşkündürler ve kadınlar tarafından da çok sevilirler. Evlendikleri zaman erkek çocukları daha çok olur. Mevki sahibi kişilerin yanında makbul ve muhteremdirler. Tedbirli ve kabiliyetlidirler. Çok severler, sadık ve sebatkardırlar. Akıllarıyla hareket ederler. Bazen çok mağrur ve ihtiraslı olurlar. Kalp ve sırt ağrılarından şikayet ederler. Sinir hastalıklarına da istidatları vardır. Siyah veya kurşuni renkli elbiseler giyer ve parmaklarında da elmas veya yakut taşlı bir yüzük taşırlarsa mizaçlarıyla tam bir ahenk içinde olurlar. Madenci , kuyumcu, marangoz , emlakçı , müfettiş, odun ve kömür tüccarı olabilecekleri gibi tezgahtarlıkta da muvaffak olabilirler.

 

İkinci Vasıf ( 3 – 13 Ağustos ) Çabuk kızarlar ve kızgınlıkları çok şiddetli olur.Fakat bu haletli çok çabuk geçer . Başlarında veya gözlerinde bir eser bulunur. Kolayca arkadaş olurlar, arkadaşları uğruna mücadele etmekten de kaçınmazlar. Bedenleri yaşlanır fakat, ruhları hiç yaşlanmaz. Geçliklerinde mal sahibi olurlar. Suç işlemeleri ihtimali de vardır. Erkek ve kız çocukları olur fakat , onlar yüzünden çok sıkıntı çekerler. Çiftçilikte şansları yoktur lakin sanatta ve kuyumculukta çok şanslıdırlar. Kırmızı tenli bir kadından zarar görmeleri ihtimali vardır. Bunun için böyle kadınlardan sakınmaları çok iyi olur. Mavi, yeşil veya kırmızı renkli elbiseler giyer ve elmas veya yakut taşlı bir yüzük taşırlarsa mizaçlarıyla tam bir ahenk içinde olurlar. İyi bir işçi , tezgahtar, müdür , katip , avukat, hakim , bankacı ve doktor olabilirler.

 

Üçüncü Vasıf ( 14 – 24 Ağustos ) İzzeti nefis sahibi olurlar. Ateşli bir mizaçları vardır. Müteşebbistirler . Cömert ve cana yakın olup güçlü ve kuvvetlidirler. Hiddetlendikleri zaman gözleri döner ve o zaman kan dökmekten bile sakınmazlar. Bu vasıfta doğan erkekler bir defasında ölüm derecesinde hasta olurlar. Bazıları da zenginlerden ve hükümetten çok eziyet çekerler. Kalp ve sırt ağrılarından şikayet ederler. Bunun için sıhhatlerine çok dikkat etmeleri gerekir. Kahverengi elbiseler giyip, parmaklarında da elmas veya yakut taşlı bir yüzük taşırlarsa mizaçlarıyla tam bir ahenk içinde olurlar. Subay, memur, müdür, müfettiş, kaptan, berber, dişçi , kimyager ve çok iyi bir işçi olabilirler.

 

Hayat Ve Maişeti Hayatları güzel ve maişetleri iyi olur. Salah bulur, tövbe eder ve iyi işler yapmaya muvaffak olurlar. İyi niyetlidirler.Bunun için herkese yardım ederler. Sırlarını sır saklamasını bilmeyenlere söylerler. Yaşları ilerledikçe rızkları artar, şan ve şerefleri yükselir. Halleri salih ve akıbetleri hayırlı olup, hüsnü hatime ile vefat ederler.

 

Mal Ve Ticareti Küçük yaşlarında zengin olurlar. Çok kazanırlar fakat mallarını kendilerine pek faydası olmayanlara yedirirler. Neticede parasız kalırlar ve mal cihetinden kederlenirler. Bir süre meşakkat ve çileden sonra Allah (c.c.) ın izni ile bütün sıkıntılardan kurtulurlar. Ahir ömürlerinde zengin olup, nimet ve saadet içinde vefat ederler.

 

Kardeşleri Baba bir ana ayrı üvey kardeşleri de olur. Kardeşleriyle pek geçinemezler. Aralarında şiddetli geçimsizlik olur. Kardeşlerinden çoğu kendisinden önce vefat ederler. Erkek kardeşleri arasında en zengini olur, parasını kardeşleri için harcar ve onların kusurlarını affeder.

 

Ana ve baba münasebeti Ana ve babalarına karşı muti ve hayırlı olurlar. Kardeşleri arasında en güzel ve en hayırlı olanıdır. Doğdukları anda asıl yıldızları olan Güneş Merih e bakar durumda ise annesi , Müşteriye bakar vaziyette ise bası önce vefat eder. Onlardan az mal kalır. Bir ev kalması da mümkündür. Ancak bu miras sebebiyle bir kardeşiyle ihtilafa düşerler. Böylece, miras geldiği gibi gider ve ondan pek istifadeleri olmaz.

 

Evlatları Erkek ve kız çocukları olur. Fakat çoğu vefat ederler. Ancak bir veya üç tanesi yaşar. Bunlardan çok hayır görürler. Ancak çocuklarında birinin vefatına çok üzülürler . Çocuklarından biri de itaatsiz olur bundan dolayı da çok kederlenirler.

 

Hastalık ve illetleri Hastalıklarının çoğu soğuktan, safradan ve sevdadan olur. Sırt, kalp ve baş ağrılarından şikayet ederler. Ara sıra müshil almaları ayak altlarını da içyağıyla ovuşturmalarında fayda vardır. Safraları artacak olursa, 30 gram sinameki 15 gram hıyar şenbi ve 45gram demirhindi alıp bunları güzelce dövdükten sonra suda kaynatmalı, bir gün bir gece bekletmeli, sonra da süzüp, üzerine 45 gram şeker ilave ederek içmelidirler. Bu müshil ne kadar safra varsa hepsini çıkarır. Sinameki yapraklarının ortalarında bulunan çöpler iyice temizlenmelidir. Aksi halde sancı yapar.

 

Evlilik hayatı Küçük yaşlarında çok kadınla münasebette bulurlar. Erkeklik güçleri fazladır. İlk karılarını boşarlar veya vefat eder. Mallarını bir kadın yer. Bunun için kahrederler ve mahkemelik olurlar. Kadınlarla olan gayri meşru münasebetlerinden dolayı maddi ve manevi ceza görürler. Manen ve maddeten fakirleşirler. Çünkü Peygamber Efendimiz (sav): “Zina fakirlik getirir.” Buyurmuşlardır.

 

Korku ve ölüm tehlikesi 7, 14 , 28 ve 40 yaşlarında ölüm tehlikesi vardır. Bunları atlatacak olurlarsa 74 sene yaşayacakları söylenir. Allah (c.c) beş şeyi beş şeyde gizlemiştir. Lokman Suresinin 34. ayetinde Allah (c.c) beş şeyi hiç kimsenin bilmesinin mümkün olmadığını buyurmuştur. Kıyametin ne zaman kopacağını yağmurun ne zaman yağacağını , ana karnındaki çocuğun istikbalini , hayır ve şerden ne kazanılacağını, nerede ve ne zaman ölüneceğini Allah (c.c) dan başka hiçbir kimse bilemez.. Çünkü Allah (c.c)her şeyi hakkıyla ve layıkıyla bilendir.

 

Yolculukları Yolculuk etmeyi sevmezler. Yolculuk ederlerse çok yorulur ve meşakkat çekerler . Onlar için yolculuklarda hayır yoktur. Bunun için seyahat etmemeleri çok daha hayırlı olur. Mutlaka yolculuk yapmaları gerekirse Salı günü yola çıkıp doğuya veya güneşe doğru gitmelerinde fayda vardır. Bur burçta doğanların bir deniz yolculuğunda ölümle yüz yüze gelmeleri ihtimali vardır. Lakin bundan Allah’ın izniyle kurtulurlar. Salih amelli iseler ve niyet de ederlerse Hacca da giderler.

 

İzzet ve ikbali Herkes tarafından sevilirler . Bilhassa mevki sahipleri ve devlet ricali arasında makbul ve muhterem kişi olurlar. Mevki sahibi birisi tarafından yardım görürler ve bu zatın yardımıyla dereceleri yükselir. Dostları çok olur. Fakat akrabalarından çoğu tarafından sevilmezler. Çünkü ona hased ederler.

 

Emel ve arzuları Yapmaya karar verdikleri şeyi yapmadan bırakmazlar. Kararlarında çabukturlar. Akıbetleri emin huy ve tabiatları güzeldir. Çok rüya görürler emel ve arzularının çoğuna nail olurlar. Nimet ve saadet içinde vefat erdeler.

 

Düşman ve hasetçileri Kadın ve erkek olmak üzere her sınıf halktan ve her milletten düşmanları çok olur . Sarı tenli yüzünde bir alamet bulunan bir erkekten sakınmaları gerekir. Çünkü , bu adam onun helakine çalışır. Dostlarını ateş tabiatlı olanlardan seçmelidirler. Tabiatı su olanlardan sakınmaları iyi olur. Kanları çoğaldığı zaman bir Pazar günü kan aldırmalarında fayda vardır. Alış veriş için en hayırlı günleri Pazartesidir. Madenlerden gümüş ve taşlardan yakut hayırlıdır. Keten ve yün elbiseler giymelerinde büyük menfaatleri vardır. Bir dilek için Perşembe günü erken saatlerde müracaat ederlerse, muvaffak olurlar. Yeni ay gördükleri zaman bir erkek yüzüne bakacak olurlarsa, o ay kendileri için hayırlı ve uğurlu olur.

 
İnsan ve cin şerrinden emin ve herkes indinde makbul olmayı arzu ederlerse Ayın Aslanın burcuna girdiği zaman Pazar günü , güneş saatinde 15 gram ağırlığında bir gümüş yüzük yaptırıp, sağ elin yüzük parmağında taşımalarında fayda vardır . Yine uygun saatlerde misk safran ve gülsuyu ile kendilerine ait yıldız saatinin mesud bir diliminde, yıldızlarının özel duasını temiz bir kağıt üzerin yazıp üstlerinde taşıyacak olurlarsa her işlerinde başarılı ve türlü kötülüklerden emin olurlar.

 

Canları sıkıldığı zaman Uşak, Dügah , Şehnaz, Nihavent ve Karcigar makamında şarkılar dinleyecek olurlarsa bütün sıkıntılarından kurtulurlar. Tezgahtar, müdür, katip, avukat, hakim, bankacı, doktor, subay, kaptan, berber, dişçi, marangoz , kuyumcu , emlakçı veya çok iyi bir işçi olabilirler. Az ama kaliteli yemeklerden hoşlanırlar. Pahalı yemekleri tercih ederler. Ayrıca misafirlerine karşı da zengin bir sofra düzenlemekten zevk alırlar. En çok sevdikleri yiyecek çeşitli et yemekleri, tavuk ve ıstakozdur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir