Havas ilminde Celb-i Muhabbet olarak bilinen vefkin günümüzdeki adı aşk vefkidir. Aşk vefki çeşitli nedenlerden dolayı ayrılmış çiftleri tekrar bir araya getirmek için yapılan bir vefktir. Aşk vefkinin bir çok çeşidi vardır. Bunların içinde en etkili olanı Yâ Câmi esmasıyla yapılan vefklerdir. Aşk vefki hazırlayacak kimse kesinlikle Arapça ve ebced bilmelidir. Aksi halde vefk hazırlanırken hata yapılır bu nedenle de gaye hasıl olmaz. Her vefkte olduğu gibi aşk vefki hazırlanırken de dikkat edilmesi gereken önemli hususlar vardır.

 

Örneğin; Yâ Câmi İsm-i Şerifiyle yapılan aşk vefkinin zikir adeti 114, zikir günü Perşembe, zikir saati de Müşteri saatidir. Söz konusu bu vefk usulüne uygun olarak hazırlanıp, düzgünce tatbik edildikten sonra Allah’ın izni ile sonucu kısa zamanda alınır ve maksat hasıl olur. Aşk vefkinin en önemli kurallarından biri doğru zamanda, doğru bir şekilde hazırlanması, hazırlanan vefkin etrafına her iki tarafında anne isimleriyle kendi isimlerinin yazılması, vefkin usulüne uygun bir şekilde tatbik edilmesi ve duasının aksatılmadan eksiksiz bir şekilde okunması gerekir. Aksi halde sonuç alınamaz.

 

Aşk vefki her 2 tarafında isimlerinin zikredilmesiyle niyet edilerek hazırlanır ve aynı şekilde niyet edilerek uygulanır. Her vefkin bir zikri ve okunması gereken bir duası vardır. Bu zikir saatinde eksiksiz ve tam olarak çekilmeli duası da zamanında eksiksiz düzgün bir lisanla okunmalıdır, çünkü çekilecek bu zikir ve okunacak dua vefkin anahtarıdır. Zikir zamanında çekilmez veya eksik çekilirse yada dua zamanında okunmaz veya eksik okunursa vefk çalışmaz. Her vefkin 8 ulvi ve 8’de süflü iş görenleri vardır, yani iyi ve kötü bedensiz varlıkları, hüddamları vardır. Söz konusu bu zikir ve dua bu varlıkları harekete geçiren bir unsurdur. İyi amaçlı yapılan vefklere ulvi varlıklar, kötü amaçlı yapılan vefklere de sufli varlıklar hizmet eder.

 

Vefkin görevlisi olan bedensiz varlık, vefkte yazılan ismin (karşı tarafın) kalbine, vicdanına ve beynine hükmeder. Onun size karşı özlem duyması, ayrıldığı için pişman olması ve siz olmadan yapamayacağı gibi düşünceleri onun bilinç altına yerleştirir. Bu durumda karşı tarafta ruhsal bir sıkıntı yaratır, sizi aramak, size geri dönmek ister. Elinde olmadan sizi düşünür. Kısacası söz konusu vefkin yazılması, zikrinin çekilmesi ve duasının okunması, amacına göre o vefkin ulvi veya süflü varlıklarını harekete geçiren yazılı bir emir gibidir. Onun içinse tam bir itikatla uygulanmasında fayda vardır.

 

Aşk vefki abdestli bir şekilde uygulanır. Zikri ve duası abdestsiz okunmaz. Bayanlar özel günlerinde vefki uygulayamaz, zikrini çekemez ve duasını okuyamaz. Aksi halde hem günaha girerler, hemde vefkten sonuç alınmaz. Böyle bir durumla karşılaşan bayanlar, özel günleri bittikten sonra gusül abdesti aldıktan sonra vefki uygulayabilir, zikrini çekip, duasını okuyabilir. Şayet uygulamaya, zikre ve duanın okunmasına başladıktan bir kaç gün sonra adet oldular ise o andan itibaren vefki çıkartıp, zikir çekmeyi ve dua okumayı bırakmalıdırlar. Özel günleri bitince gusül abdesti aldıktan sonra uygulamaya baştan başlayabilirler. Erkekler içinde aynı durum cünüpken geçerli. Kısacası gusül abdestiniz olmadan vefk uygulanamaz ve duası okunamaz. Aşk vefkini üzerinizde taşırken, alkol alınmamalı, cinsel ilişkiye girilmemelidir. Böyle durumlardan önce veya denize, banyoya girerken vefki üzerinizden çıkartmalı ve yüksekçe bir yerde saklamalısınız. Temizlendikten sonra tekrar vefki taşıyabilirsiniz. Keza vefkte Yüce Allah’ın isimlerinin ve ayetlerinin yazılı olduğunu unutmamalısınız.

 

Aşk vefkinin etkisi, yaşanan ayrılığa, karşı tarafın metabolizmasına, vefkin nasıl hazırlanıp yada nasıl uygulandığına göre değişir. Her insanın farklı bir metabolizması vardır, bu nedenle aşk vefki bazı insanlara çok çabuk etki eder, bazılarını ise geç etkiler. Bu durum tıpta da aynıdır, aynı hastalıktan tedavi gören 2 kişiden biri tedaviye hemen cevap verirken, diğeri uzun zaman sonra tedaviye cevap verir. Normalde vefkin uygulaması bittikten 15 gün sonra etkisi başlar. Bazı insanlar çabuk etkilendiği için 21 gün içinde sonuç alınabilir. Bu süre bazen 41 gün, bazen 60 veya 90 günü de bulabilir. İki tarafın arasında yaşanan olayların vahameti ne kadar büyükse, vefkin etki etmesi de o kadar uzayabilir. Ayrıca kısa zamanda sonuç alınması vefkin kurallarına uygun olarak uygulanmasına bağlıdır.

 

Her şeyden önce ayrılan kişilerin etik bir ilişkisi olması gerekir ki, vefk yapmak mübah olsun. Örneğin; Adam evli 40 yaşında, kız bekar 20 yaşında, vefk yapılması etik değildir ve böyle bir duruma Yüce Allah’ın ayetlerini alet etmek büyük günahtır. Kendi hemcinsleriyle ilişki yaşayan insanlara veya her iki tarafında evli olması halinde vefk yapılır ise büyük günaha girilir. Etik olmaz. Birbirini seven iki insanın, sözlü, nişanlı yada evli olan çiftlerin tekrar bir araya gelmesi, barışıp birleşmesi için yapılan vefkler etiktir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir