Tabiatları hırçındır. Bakışları cüretkardır. Yürüyüşleri cesaretlidir. İrade ve tahammülleri fazladır. İşe başlamak için geç karar verirler ama başladıkları işi de tamamlamadan bırakmazlar. Azim ve sebatları sayesinde başaramayacakları iş yoktur. Hep kendi fikirlerini kabul ettirmek isterler. Haksızlığa tahammülleri yoktur. Kızdıkları zamanda onları teskin etmek çok zordur. Kurnaz, saldırgan ve kavgacıdırlar. Aşk hayatları ihtiraslı ve devamlı olur. İhanete uğramaktan hoşlanmazlar. Egoisttirler. İhtiraslarına esir olmazlarsa; giriştikleri her işte başarılı olurlar. Doğum günlerinde yıldızlarının açılarına göre üç vasıfa ayrılırlar.

 

Birinci Vasıf ( 24 Ekim – 2 Kasım ) Çok uyurlar, cinsi münasebete, zevk ve eğlenceye düşkündürler. Tembel ve unutkandırlar. Çok yalan söylerler. Gıybetle uğraşırlar. Bazılarının ahlakı çok bozuktur. İşlerinde acelecidirler. Sabırsızlıkları, hiddetleri ve huysuzlukları yüzünden çok felaket geçirir ve zarara uğrarlar. Kadınlardan düşmanları çoktur. Bir kadının zehir içirmesinden korkulur. Bu yüzden kadın arkadaşlarına karşı dikkatli olmaları gerekir. Baş ağrılarından şikayet ederler. Sık sık mide hastalıklarına tutulurlar. Erkeklerle olan münasebetlerinde dikkatli olmaları gerekir zira adlarının kötüye çıkmasından korkulur. Bir erkeğe bağlı kalmak isterler. Deniz mavisi ve kırmızı renkli elbiseler giyip, parmaklarında topaz taşlı bir yüzük taşıyacak olurlarsa; mizaçları ile tam bir ahenk içinde olurlar. Berber, doktor, idareci ve çok iyi bir işçi olabilirler.

 

İkinci Vasıf ( 3 Kasım – 13 Kasım ) Zevk ve sefaya, cinsi münasebete düşkündürler. Azimli ve kuvvetlidirler. Akrabaları tarafından sözleri dinlenir, mevki sahibi bir erkekle evlenme ihtimalleri vardır. Ellerine çok mal geçer ama bunu faydası olmayan şeylere ve kişilere harcarlar. Çocuklarının çoğu erkek olur. Yarım baş ağrısı, safra ve hararetten şikayetçidirler. Bunun için limonata, demirhindi ve nilüfer şerbeti içmelerinde fayda vardır. Ayrıca kasık, karın boşluğu, kalp, gırtlak ve kan hastalıkları ile tenasül organı hastalıklarına istidatları vardır. Kahverengi, sarı ve turuncu renkli elbiseler giyip, topaz veya kristal taşlı yüzük kullanırlarsa; mizaçları ile tam bir ahenk içinde olurlar. Hikaye yazarı, hemşire, dişçi, kadın berberi ve terzi olabilir. Elleri her işe yatkındır.

 

Üçüncü Vasıf ( 14 Kasım – 22 Kasım ) Süs ve zinete meyyaldirler. İzzeti nefis sahibidirler. Bir halde sebat etmezler. Daldan dala konarlar. Haklarında çokça dedikodu yapılır. Kasık, karın boşluğu ve tenasül uzvu rahatsızlıklarına istidatlıdırlar. İçki ve gece hayatından uzak durmaları hayırlarına olur. Kırmızı, mavi, yeşil ve beyaz renkli elbiseler giyer, parmaklarında da zafir veya zümrüt taşlı yüzük taşırlarsa mizaçları ile ahenk içinde olurlar. Şarkıcı, artist, sanatkar, çiçekçi ve kadın eşyası imalatçısı olabilirler.

 

Hayat ve maişeti:Hayat ve maişeti orta halli olur. Ne zengin, ne de fakirdirler. Kimseye muhtaç olmazlar. Çünkü, kanaatkardırlar. Mizaçlarında cömertlik, kalplerinde temizlik vardır. Kadınlar tarafından çok hile ve felakete uğrarlar. İyilik ettiklerinin çoğundan kötülük görürler. Bahtı açık, akılları hafif, mizaçları değişkendir. Kimsenin sözünü dinlemezler. Kendi bildiklerinden şaşmazlar. Yaşlandıkça kadri artar ve halleri rahata erer.

 

Mal ve ticareti Lüzumu kadar kazanırlar. Mal ve mülkleri az, fakat kanaatleri çoktur. Mallarını israf ettikleri zaman zahmet çekerler. Fakat Allah cc rızıklarını gittikçe arttıracağı için, nimet ve saadet içinde vefat derler.

 

Kardeşleri Az sayıda ve ekserisi kız olan kardeşleri ile geçinemezler. Bunlardan adavet ve husumet görürler. Kardeşlerinden ve akrabalarından ayrı kalmalarında fayda vardır.

 

Ana-Baba Münasebeti Çocukken babaları tarafından sevilirler. Anaları tarafından pek sevilmezler. Ana ve babalarına karşı itaatli olup, onlara hizmette kusur etmezler. Gurbete giderler, ebeveynlerinden bir süre ayrı kalırlarsa da, sonra yine yerlerine dönerler.

 

Evlatları Çocuklarının çoğu erkek olur. Fakat çocuklarının bir veya üç tanesi yaşar. Çocukları yüzünden zahmet ve meşakkat çekerler. Sadece bir oğlundan hayır görürler ve onunla teselli olurlar.

 

Hastalık ve illetleri Yaşları kemale erdikten sonra hastalıkları çok olur. Mide, kasık, karın boşluğu, kalp, gırtlak ve tenasül organları hastalıklarına karşı istidatları vardır. Hastalıklarının çoğu safra artması ve soğuk almaktan olur. Çarşamba günü başlayan bir hastalık, vefatlarına sebep olabilir. Sık sık başları döner. Limonata, demir hindi, sumak, ekşi nar yemelerinde çok fayda vardır. Ara sıra müshil içip, içlerini temizlerlerse; çok fayda görürler. Ayrıca dana eti yemelerinde de fayda vardır. Haftada bir defa kafur veya kekik yağı ile vücutlarını ovarlarsa; romatizma ve mafsal ağrılarından kurtulurlar.

 

Evlilik hayatı Başından iki nikah geçme ihtimali vardır. Bu halde ilk kocalarından vefat veya boşanma ile ayrı düşerler. İkinci kocaları ile ömür boyu yaşarlar. Kocasını çok kıskanır. Bununla beraber kendi ahlakı hususunda laubali olabilirler.

 

Korku ve ölüm tehlikesi 2,7 ve 24 yaşlarında iken ölüm tehlikeleri vardır. Bunları atlatırlarsa 70 sene yaşarlar.

 

Yolculukları Çok yolculuk ederler. Fakat yolculuklarında zahmet çekerler. Salı günü çıktıkları yolculuklar hayırlı olur. Kara ve deniz yolculuğu, hayır ve şer bakımından eşittir. Hiç birinden hayır görmezler. Yorgunluk ve zahmet yanlarına kar kalır. Kara yolculuklarının birinde mallarının çalınması ihtimali vardır.

 

İzzet ve ikbali Her kes yanında makbul olurlar. Fakat bazen de hakarete uğrarlar. Nereye teveccüh ederlerse etsinler, muvaffak olurlar. Mevki sahibi bir kadından çok yardım görürler. O kadınla dost olup, birlikte yaşarlar. Bu sebeple itibarları artar.

 

Düşman ve hasetçileri Akrabalarından kadın ve erkek hasetçileri olur. Her yardım ettikleri kişiler ona düşmanlık beslerlerse de, Cenab-ı Hak onu muzaffer eyler. Sarıya çalar, beyaz benizli, ince vücutlu bir kadından korku vardır. Çünkü bu kadın onun mahf olmasına çalışır. Kendilerine dost ve arkadaş olarak su tabiatlı olanlardan seçip, ateş tabiatlılardan kaçınırlarsa rahat ederler. Bir dilekleri için müracaat etmek isterlerse; Salı günü müracaat etmelidirler. Biiznillahi Teala muvaffak olurlar. Yattıkları zaman başlarını deniz tarafına koyarlarsa; rahat uyurlar.

 
İnsan ve cin şerrinden, sihir ve nazardan emin olmak, her kes yanında makbul ve muteber olup, kocaları ile olan muhabbetlerini arttırmak isterlerse; kendilerine ait yıldız saatinin mesud bir diliminde, yıldızlarının özel duasını, misk, safran ve gülsuyu ile yazdırıp, üzerlerinde taşırlarsa çok fayda görürler. Yeşil, mavi, sarı, beyaz ve kahverengi elbiseler giyip, manolya veya hanımeli kokuları sürünüp, parmaklarında da zümrüt veya kristal taşlı bir yüzük taşıyacak olurlarsa; mizaçları ile ahenk içinde olurlar.

 

Canları sıkıldığı zaman; neva, ısfahan ve yegah makamındaki şarkılar dinlerlerse, çok faydasını görürler. Yazar, idareci, doktor, hemşire, dişçi, terzi, artist, sanatkar, şarkıcı ve çok iyi işçi olurlar. Kilo almaya istidatlıdırlar. Rejim yapmaları hayırlıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir